Foto Mgr. Silvie Pýchová

Mgr. Silvie Pýchová

momentálně nepřijímá nové klienty

Mám praxi učitelky na gymnáziu, 2007-10 jsem pracovala na Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy jako konzultantka evropského programu Euroguidance zaměřeného na rozvoj kariérového poradenství. Od roku 2010 jsem členkou Národního poradenského fóra. Od roku 2011 působím na pozici výkonné ředitelky Stálé konference asociací ve vzdělávání. V roce 2012 jsem úspěšně zakončila lektorskou certifikaci v metodě CH-Q – mapování kompetencí pod vedením nizozemských mentorů. Od 2018 jsem členkou mezinárodní asociace kariérových poradců IAEVG.

607123568

dle realizace projektu

www.centrumkompetenci.cz

 

 

Osobně

Nemám vazbu na region

 

čeština

 

moje služby jsou zdarma

MOJE ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH SDRUŽENÍCH:

Expertní komora kariérového poradenství, z.s.


Trhy práce, o kterých sleduji aktuální informace:

v ČR


ABSOLVOVAL JSEM TYTO ŠKOLY A KURZY:

Název Absolvoval jsem Organizátor V rozsahu
Výchovné poradenství 2007 PedF UK 250
Mgr. Učitelství pro ZŠ a SŠ 2001 PedF UK

JSEM DRŽITELEM OCENĚNÍ:

Národní cena kariérového poradenství ČR (pod Euroguidance ČR)


PŮSOBNOST A ZAMĚŘENÍ:

jsem kariérový poradce / kouč v neziskové organizaci,

České:
veřejná správa - příspěvkové organizace (př. domy dětí a mládeže, výzkumné ústavy ad.)
školy základní (zřízené kýmkoliv)
školy střední a vyšší odborné (zřízené kýmkoliv)
neziskové organizace


LEKTORUJI V TĚCHTO OBLASTECH KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ:

Poskytuji skupinové kariérové poradenství prostředtnictvím metody Mapování kompetencí CH-Q, ve které jsem certfikovanou lektorkou. Zaměřuji se na skupiny dospělých osob, které plánují nějakou kariérní změnu. Zároveň v této mětodě vzdělávám jiné kariérové poradce.


POUŽÍVÁM TYTO POMŮCKY:

Motivační karty


POUŽÍVÁM TYTO METODY:

Narativní přístup Zobrazit metodu
Životní křivka Zobrazit metodu
Aktivní naslouchání Zobrazit metodu
Karty Světem hodnot Zobrazit metodu
Reflektivní strategie v kariérovém poradenství Zobrazit metodu
Obrázkové karty Zobrazit metodu
Scénář budoucnosti (analýza) Zobrazit metodu


SUPERVIZE:

aktivně se podílím na intervizích (odborně konzultuji svoji práci s dalšími kolegy)


PRAVIDELNĚ SLEDUJI INFORMACE O TRZÍCH PRÁCE:

v ČR


PROJEKTY, NA KTERÝCH JSEM SE V PRŮBĚHU SVÉ PRAXE PODÍLEL

Název projektu Od Do Realizátor
Překážka je příležitost 2013 2015 Spiralis+Centrum kompetencí
CH-Q System - From Valuation to Validation of Competencies 2012 2014 Centrum kompetencí

Kontaktní formulář

Vyplňte svoji validní emailovou adresu
Nevyplnili jste zprávu nebo dotaz pro poradce

Vaši zprávu jsme předali poradci.