Zpět

Kazuistika:
1. zaměstnání (Monika, 24 let, absolvent UTB)

Foto 1. zaměstnání (Monika, 24 let, absolvent UTB)

S čím, odkud účastník poradenství přišel, popis tématu (problému).

Monika (24 let) je studentkou VŠ ve Zlíně. Je přátelská se sklonem k introvertnějším projevům chování a jednání. Studentka studuje poslední ročník magisterského studia na VŠ T. Bati ve Zlíně se zaměřením na ekonomiku a řízení lidských zdrojů. Má přítele v Praze a ráda by se za ním po ukončení studia ihned přestěhovala a našla si tam práci. Monika bohužel neví, jak si hledat práci a dosud se ani nezajímala o možnosti profesního uplatnění v Praze. Ví, že by ráda zůstala ve vystudovaném oboru, má ráda různorodost a práci s lidmi a uvítala by i možnost dalšího vzdělávání v přidruženém oboru, např. psychologii či andragogice. Zajímá se o psychologii osobnosti i psychologii práce a ví, že nechce pracovat ve státní správě.

Monika přišla začátkem března roku 2017 v životní situaci, kdy za 3 měsíce měla dokončovat magisterské studium na VŠ a chtěla si najít práci v Praze, kam se chtěla odstěhovat bezprostředně po ukončení studia. Monika měla jasnou představu o svém profesním cíli – chtěla uplatnit teoretické znalosti v oblasti HR a administrativě ideálně ve větší komerční firmě. Vzhledem k tomu, že umí velmi dobře anglicky a francouzsky, uvítala by práci v zahraniční pobočce.

Požádala mě o řešení, kde a jak si hledat práci v Praze a uspět u výběrového řízení. Vzhledem k tomu, že Monika jezdí 2x měsíčně do Prahy, dohodli jsme se na schůzkách pouze 2x měsíčně v průběhu března – dubna 2017 (tzn. 4 schůzky/ po 1,5 hod) tak, aby v dubnu před závěrečnými zkouškami na VŠ již měla jistotu zaměstnání.

Způsob práce s klientem.

Na našem I. sezení po krátkém diagnostickém rozhovoru s Monikou jsme spolu navrhly obsah následujících sezení včetně identifikace dílčích cílů jednotlivých sezení:

 1. identifikace silných stránek – co nabídnout zaměstnavateli, když má minimální praxi
 2. jak by měla vypadat žádost o práci – CV, motivační dopis, popř. profil na LinkedIn
 3. kde si hledat práci – systém hledání práce 
 4. příprava na pohovor – jak zaujmout u výběrového pohovoru u potencionálního zaměstnavatele, jak vyhrát výběrové řízení a bezprostředně po škole nastoupit hned do zaměstnání

Poté jsme začaly pracovat na identifikaci jejích silných a slabých stránek a hledání důkazů těchto stránek tak, aby klientka věděla, co může svému prvnímu potencionálnímu zaměstnavateli nabídnout. Vzhledem k tomu, že Monika má za sebou relativně krátkou životní dráhu a minimum profesních zkušeností, hledali jsme důkazy jejích kompetencí převážně ve stážích při studiu, prázdninových brigádách, studijních úspěších a úspěších v jejich koníčcích.

Monika poměrně přesně věděla, v jakém typu firem chce pracovat. Nicméně bylo vhodné více specifikovat její profesní cíl. Pro upřesnění jsem použila „kreativní kartičky“ a pomocí nich klientka identifikovala „co by ve svém I. zaměstnání chtěla /nechtěla, s čím by se chtěla/nechtěla potkat …..“

Na závěr našeho I. setkání si Monika odnášela písemný materiál, kde si sama na základě naší spolupráce zpracovala svoje silné a slabé stránky, dále důkazy ke klíčovým kompetencím své budoucí profesi (směrem k profesnímu cíli) a definovala si, které klíčové kompetence chce přednostně rozvíjet a stanovila si časový plán rozvoje na následující 2 - 3 měsíce. 

Monika si na naše II. setkání donesla CV a motivační dopis, které si doma sama zpracovala zatím bez mých pokynů. Na tomto sezení jsme profesionalizovaly její sebeprezentační písemné dokumenty (CV, motivační dopis, LinkedIn) a poté jsme se věnovaly možnostem, kde a jak si hledat práci v Praze (jaké jsou aktuální možnosti – kde a jak firmy v Praze nejčastěji hledají své zaměstnance). Vše probíhalo formou polostrukturovaného rozhovoru. Monika si z tohoto II. setkání odnesla připomínky ke svému CV, motivačnímu dopisu. Doma si klientka sama přepracovala svoje CV. 

Na našem III. sezení jsme se zabývaly možnostmi, kde si hledat práci v Praze vzhledem k jejímu profesnímu cíli a vystudovanému oboru. Nejdříve formou brainstormingu jsme si definovaly všechny možné cesty hledání práce. Poté jsme si řekly výhody a nevýhody hledání práce z pohledu uchazečky a poté z pohledu firmy a na závěr našeho sezení jsme analyzovaly aktuální situaci na trhu práce v Praze, konkrétně v jejím profesním zaměření a definovaly jsme 3 – 5 nejaktuálnějších cest, kde si hledat práci v Praze. Zároveň jsme si řekly, jak číst různé typy inzerátů, co v nich hledat a jak na ně reagovat – jak přizpůsobit její životopis konkrétní pracovní nabídce. Monika si z našeho druhého sezení odnášela databázi aktuálních náborových cest svých potencionálních zaměstnavatelů v Praze. 

Doma si Monika vypracovala materiál s pracovním názvem „Kde si budu hledat práci v Praze“ včetně časového harmonogramu a systému kontroly. Zároveň si vyhledala a odeslala cca 20 pracovních nabídek během následujících dvou týdnů.

Na našem čtvrtém sezení jsme vyhodnotily úspěšnost nastaveného systému hledání práce a začaly jsme pracovat na její verbální a neverbální prezentaci u příjímacího/výběrového pohovoru. Informovala jsem ji o možnostech a procesu přijímacích řízení v různých typech firem dle právního rámce a poté si se mnou zkusila „pohovor na nečisto“, který jsme si nahrávaly. Poté si sama poskytla zpětnou vazbu k videopohovoru a zároveň mě požádala o zpětnou vazbu ke své prezentaci. Poté si opět vyzkoušela „pracovní pohovor nanečisto“ již po zapracování společných připomínek k jejímu neverbálnímu projevu. Na závěr si klientka shrnula písemně svoje silné a slabé stránky v oblasti verbálního a neverbálního projevu a odcházela s výbavou, jak nejlépe působit u výběrového pohovoru.

Na závěr jsme si připomenuly cíl našich setkání a kroky, vedoucí k jeho splnění.

V čem poradce klientovi radil (poradenství / předávání informací).

Při našich setkání jsem klientce Monice předávala odborné informace z pozice zkušenějšího průvodce a uplatňovala jsem mentoring.

Na první schůzce:

 • identifikace silných a slabých stránek (osobnostní profil)
 • časový plán rozvoje silných stránek směrem ke svému profesnímu zaměření

Při druhé schůzce:

 • profesionalizace jejího CV a motivačního dopisu
 • nejaktuálnější trendy při zpracování CV, profilu na sociálních sítích

Při třetí schůzce:

 • možnosti hledání si práce – aktuální náborové techniky firem na trhu práce v Praze
 • jak si zpracovat a sledovat systém hledání práce
 • jak vypadá přijímací a výběrový proces v různých typech firem dle právního rámce

Na čtvrté schůzce:

 • na co se nejčastěji ptají personalisté na pohovor (baterie otázek)
 • jaké jsou nejčastější chyby uchazečů u výběrových řízení 
 • zpětná vazba k videorozhovoru/videoprezentaci
 • jak zaujmout u výběrového řízení (neverbální komunikace aj.)

Jaké dovednosti poradce klientovi předal, co se klient naučil, co se podařilo změnit.

Monika si nastavila systém procesu hledání práce. Pochopila význam profesionalizace svých písemných sebeprezentací (životopisu a motivačního dopisu – nutnost aktualizovat vzhledem k pozici, zaujmout, vyzdvihnout svoje klíčové kompetence směrem k pozici a zdůraznit svoji motivaci k firmě i k profesi). 

Zároveň si Monika uvědomovala důležitost přípravy na celý proces hledání práce a začala pracovat na změně svého neverbálního i verbálního projevu. Zároveň se připravila – na přijímací pohovor a zdokonalila schopnost, umět prodat své dosavadní pracovní zkušenosti ze stáží a vyzdvihnout klíčové silné stránky, které má (pracovní i osobnostní).

Shrnutí, výsledek poradenského procesu, s čím klient odcházel.

Monika byla, během druhého měsíce našich sezení, pozvána na 4 pohovory z toho jedno výběrové řízení vyhrála a po ukončení studia ve Zlíně a přestěhování se do Prahy za přítelem nastoupila do zaměstnání – jednalo se o bankovní instituci, kam nastoupila jako HR junior. Naše spolupráce po nástup do firmy pokračovala, a to na téma „adaptace na firemní prostředí a příprava na možný profesní postup“.

Kazuistiku nám zaslal: Ing. Zdena Hendrychová

Metody kariérového poradenství využité v rámci této kazuistiky

Kreativní karty s příběhy (Storytelling cards)

Zobrazit metodu

Brainstorming

Zobrazit metodu

Mentoring (Odborné vedení)

Zobrazit metodu