Zpět

Metoda:
Narativní přístup

Foto Narativní přístup

Krátké představení metody

Poradenství založené na práci s příběhy klienta vychází z narativního přístupu. Za zakladatele narativního přístupu v psychoterapii jsou považováni australští terapeuti Michael White a David Epston. Narativní psychoterapie nepracuje s psychiatrickými (či psychologickými) diagnózami, tzn. není důležité, zda klientův život odpovídá nějakým obecným normám. Důležité je pouze to, co je hodnotné a žádoucí pro klienty samotné. Tzn., že klient prostřednictvím vyprávění příběhů vyjadřuje svoje silné stránky, zdroje a aspirace, naděje, životní hodnoty. Důležité jsou takové příběhy, které činí z života klienta životy jedinečné a naplněné bohatými významy. (Zatímco opouštíme problémové příběhy jako méně významuplné.) Základní myšlenkou přístupu je, že vše se děje v kontextu systémů (firma, tým, rodina, jedinec jako systém) a zahrnuje větší komplexitu lidského a pracovního života. Narativní systemický přístup je dále postaven na lidské komunikaci. Pracuje s jazykem, s jeho zamlčenými a zhuštěnými významy, vzorci myšlení a usiluje o efektivitu a užitečnost vzájemné komunikace. Rozšiřuje fakta o příběhovou stránku umožňující vidět řešená témata v širších souvislostech a nacházet tak účinnější a trvalejší řešení.

Metodu nám zaslal: Ing. Zdena Hendrychová