Foto Bc. Ivana Kozderková, DiS.

Bc. Ivana Kozderková, DiS.

přijímá nové klienty

Poskytuji kariérové poradenství zejména klentům využívajícím pobytové sociální služby.

Vlastislavova 152/4, Praha 4

 

Osobně, Telefonicky, Email

Hlavní město Praha

 

čeština

 

moje služby jsou zdarma

Trhy práce, o kterých sleduji aktuální informace:

v ČR


PŮSOBNOST A ZAMĚŘENÍ:

jsem kariérový poradce / kouč v neziskové organizaci,

České:
veřejná správa - příspěvkové organizace (př. domy dětí a mládeže, výzkumné ústavy ad.)
neziskové organizace


SUPERVIZE:

jsem pod supervizí (odborně konzultuji svoji práci s certifikovanými experty), aktivně se podílím na intervizích (odborně konzultuji svoji práci s dalšími kolegy)


PRAVIDELNĚ SLEDUJI INFORMACE O TRZÍCH PRÁCE:

v ČR


Kontaktní formulář

Vyplňte svoji validní emailovou adresu
Nevyplnili jste zprávu nebo dotaz pro poradce

Vaši zprávu jsme předali poradci.