Metody kariérového poradenství

360 stupňová zpětná vazba

Zobrazit metodu

Aktivní naslouchání

Zobrazit metodu

Bilance – výhody, nevýhody

Zobrazit metodu

Brainstorming

Zobrazit metodu

Cesta životem

Zobrazit metodu

Cirkulární dotazování

Zobrazit metodu

Domácí úkol (zplnomocnění)

Zobrazit metodu

Dotazník výkonové motivace pro žáky

Zobrazit metodu

Hra „9 životů kočky“

Zobrazit metodu

Hraní rolí

Zobrazit metodu

Hraní rolí (nácvik pohovoru)

Zobrazit metodu

Kariérové kotvy

Zobrazit metodu

Karty Světem hodnot

Zobrazit metodu

Koučovací přístup v kariérovém poradenství

Zobrazit metodu

Koučování - Koučink

Zobrazit metodu

Kreativní karty s příběhy (Storytelling cards)

Zobrazit metodu

Lineární škálování

Zobrazit metodu

Malovaný životopis

Zobrazit metodu

Mapování komunity

Zobrazit metodu

Mentoring (Odborné vedení)

Zobrazit metodu

Mentoring v kariérovém poradenství

Zobrazit metodu

Metoda ABC

Zobrazit metodu

Myšlenková mapa

Zobrazit metodu

Narativní přístup

Zobrazit metodu

Nejmenší možný krok

Zobrazit metodu

Obrázkové karty

Zobrazit metodu

Obrázkový kariérový test

Zobrazit metodu

Otázka po zázraku

Zobrazit metodu

Přerámování (práce s příběhem)

Zobrazit metodu

Pyramida logických úrovní

Zobrazit metodu

Reflektivní strategie v kariérovém poradenství

Zobrazit metodu

Reflexe a sebereflexe prostřednictvím analýzy videozáznamu

Zobrazit metodu

Řízený (anamnestický) rozhovor

Zobrazit metodu

Rozvrh aktivit

Zobrazit metodu

Scénář budoucnosti (analýza)

Zobrazit metodu

SWOT analýza

Zobrazit metodu

Technika behaviorálního pohovoru

Zobrazit metodu

Technika koučovacího rozhovoru

Zobrazit metodu

Technika přerámování situace

Zobrazit metodu

Technika Zrcadlení

Zobrazit metodu

Videotrénink interakcí

Zobrazit metodu

Vizualizace

Zobrazit metodu

Životní křivka

Zobrazit metodu

Životní mapy (mapy životního prostoru)

Zobrazit metodu