Zpět

Metoda:
Technika koučovacího rozhovoru

Foto Technika koučovacího rozhovoru

Krátké představení metody

V kariérovém koučinku hledá kouč řešení v tématech řízení kariéry spolu s klientem pomocí specifického systému kladení otázek, který pomáhá klientovi odhalovat možnosti a strukturalizovat výběr řešení dané situace. Tzn., že úkolem poradce (kouče) je probrat s klientem výhody a nevýhody všech možných řešení a rizika případné volby klienta tak, aby si na to klient přišel sám. Odpovědnost za konečné řešení vždy zůstává na klientovi. Na rozdíl od klasického poradenství v kariérovém koučinku poradce (kouč) pracuje mnohem více se systémem kladení otázek a procesem aktivního naslouchání.

Metodu nám zaslal: Ing. Zdena Hendrychová