Zpět

Metoda:
Aktivní naslouchání

Foto Aktivní naslouchání

Krátké představení metody

Aktivní naslouchání je nástroj, kdy klientova komunikace je povzbuzována pomocí takových technik, jako je objasňování, parafrázování, reflektování a shrnování. Významem těchto technik je přesvědčit klienta o skutečném zájmu o jeho osobu, jeho potřeby a problémy. Při použití tohoto nástroje je třeba dbát na to, aby poradce vnímal pozorněji, co klient říká (než své vlastní myšlenky a pocity). K úspěšné aplikaci tohoto nástroje je třeba důsledně pracovat i s neverbální komunikací jako je například oční kontakt, posturika, proxemika, gesta a mimika. V praxi se osvědčuje naklonění se ke klientovi, zaujmutí podobného posezu nebo postoje klienta či přikyvování.

Metodu nám zaslal: Hana Souhradová, DiS.