Zpět

Metoda:
Technika přerámování situace

Krátké představení metody

Technika přerámování situace je způsob, kterým dokážeme změnit vnímání životních událostí, které nás ovlivňují a většinou jsou doprovázeny negativními emocemi, díky kterým máme sníženou schopnost řešit nastalé problémy a situace. Přerámováním popisu situace je metoda, která spočívá v popsání situace jinými slovy, která nejsou pro klienta ohrožující a nesnižují jeho hodnotu. Tato technika přispívá ke zvýšení jeho schopnosti o sobě rozhodovat a plánovat kroky k dosažení očekávaného výsledku.

Metodu nám zaslal: Mgr. Carmen Váňová