Zpět

Metoda:
Mentoring v kariérovém poradenství

Krátké představení metody

Mentoringem v kariérovém poradenství se rozumí procesně orientovaný přístup poradce ke klientovi. Poradce se zabývá klientovými potřebami a sociální situací. Role klienta i poradce jsou rovnocenné. Klient je aktivním prvkem poradenského procesu, společně se dělí o zodpovědnost za přijatá rozhodnutí. Poradce projevuje zájem o klientovy názory, přání, úvahy – naslouchá jim a pokládá rozvíjející otázky a navrhuje alternativy, se kterými klient může pracovat. Práce poradce je ve smyslu „snažím se tě pochopit a nabízím alternativy“. Klient je veden k uvědomování si svých vlastních představ a požadavků pro rozvoj a plánovaní vlastní kariéry.

Metodu nám zaslal: Mgr. Carmen Váňová