Zpět

Metoda:
Karty Světem hodnot

Krátké představení metody

Poradenská a terapeutická pomůcka z řady „b-creativ“ určené pro práci psychologů, terapeutů, lektorů, kariérových poradců a koučů, která při práci s klientem pomáhá identifikovat ve všech fázích vzdělávacího, poradenského nebo terapeutického procesu klientovy hodnotové orientace. Ty odpovídají spíše stabilním charakteristikám osobnosti, nicméně v závislosti na tom, v jaké životní situaci se klient nachází, odpovídají i zcela aktuálnímu prožívání a jsou důležitou informací pro práci s klientem v situaci volby nebo změny jeho pracovního zaměření.

Metodu nám zaslal: Mgr. Carmen Váňová