Zpět

Metoda:
Reflektivní strategie v kariérovém poradenství

Krátké představení metody

Reflektivní strategií v kariérovém poradenství je myšlen přístup, kdy se poradce cíleně ptá, tvoří aktivní reflexi pro klientem sdělované informace, úvahy. Vede provokativními otázkami klienta ke zkoumání výhod a nevýhod jeho upřednostňovaných kariérových i životních voleb, které chce udělat a důsledky z nich vyplývajících jak pro sebe samého, tak pro další jedince v klientově nejbližším okolí – rodina, partner…. Často se jedná o mix kariérového a osobního nebo sociálního poradenství. Prostředkem je jít v reflexi s klientem pod povrch diskutovaných témat, nic neskrývat, předkládat možné konflikty, neshody, např. rozdíly mezi názory klienta a jeho rodičů.

Metodu nám zaslal: Mgr. Carmen Váňová