Zpět

Metoda:
Životní mapy (mapy životního prostoru)

Foto Životní mapy (mapy životního prostoru)

Krátké představení metody

Mapy životního prostoru jsou projektivně diagnostickou metodou pro děti i dospělé. Touto kreativní metodou zaměřenou na minulost, kdy klient jakoukoliv formu znázorní „CO BYLO – klíčové okamžiky“ v jeho profesním životě, dokáže objevit, analyzovat a popsat skutečné příčiny stavů a situací, ve kterých se dospělý nacházel a které mají dopad na jeho současnou situaci. Tato metoda zaměřená na analýzu příčin v minulosti velmi rychle a jednoduše ukáže souvztažnosti příčin úspěchů i neúspěchů. Metoda je vhodná pro ty, kteří chtějí změnit svoje životní postoje a přístup. Při kreslení Mapy se klient vrací do konkrétního profesního období, např. posledních 5 – 10 let, kdy jsme si tyto mechanismy vytvořili nebo 1 – 2 roky (krátkodobá minulost). Díky speciální, velmi účinné metodice si klient nejen uvědomí souvztažnosti minulost a současnost, ale dochází k významným změnám a narovnání situace. Poskytuje prostor pro zamyšlení nad tím, proč a co dál.

Metodu nám zaslal: Ing. Zdena Hendrychová