Zpět

Metoda:
SWOT analýza

Krátké představení metody

Metoda byla původně vytvořena jako nástroj analyzování zdrojů firmy pro potřeby jejího strategického řízení a pro potřeby tvorby nového systému řízení změn. Metoda je přenositelná i do tématu, se kterým pracujeme v oblasti kariérového poradenství. Pomocí metody jednoduše identifikujeme s klientem jeho silné a slabé stránky a dále rizika, kterým bude muset čelit v případě svého rozhodnutí a specifikujeme jeho příležitosti (výzvy), před které bude postaven. Metoda je s klientem graficky provedena rozčleněním položek do 4 kvadrantů.

Metodu nám zaslal: Mgr. Carmen Váňová