Zpět

Metoda:
Rozvrh aktivit

Krátké představení metody

S klienty, kterým nejvíce vyhovuje grafické znázorňování a vizuální opora v podobě piktogramů, lze sestavit rozvrh týdenních aktivit (pracovních, volnočasových, případně opakujících se rodinných). Činnosti a místa jsou zobrazeny srozumitelnými piktogramy (můžeme je vybírat společně s klientem z předem připravené nabídky možností anebo použít jeho oblíbené, pokud už s nimi pracuje). Tabulka může a nemusí obsahovat přesné časové údaje a barevné rozlišení sloupců nebo typů činností (vše by mělo vyhovovat klientovi pro lepší orientaci).

Metodu nám zaslal: Mgr. Carmen Váňová