Zpět

Metoda:
Koučování - Koučink

Krátké představení metody

Koučování pomáhá klientovi překlenout rozdíl mezi osobní či pracovní situací, ve které je a situací, ve které by chtěl být, formou povzbudivé profesionální spolupráce. Je zaměřeno na výsledek a podporuje koučovaného, aby dospěl k závěrům a rozhodnutím sám. Koučování představuje důvěryhodný vztah, který napomáhá klientovi podniknout konkrétní kroky za účelem dosažení jeho vize, jeho cíle nebo přání. Koučink využívá procesů zkoumání a sebeobjevování k budování klientova uvědomění a přijetí zodpovědnosti, kterého dosahuje prostřednictvím větší struktury, podpory a aktivní zpětné vazby. Proces koučinku pomáhá klientovi nejen přesně definovat jeho cíle, ale také i těchto cílů dosahovat rychleji a s větší efektivitou, než pokud by koučink nevyužíval.

Metodu nám zaslal: Mgr. Jan Uhříček