Zpět

Metoda:
Mapování komunity

Krátké představení metody

Mapování komunity umožňuje propojit zájmy a cíle klienta s reálnými možnostmi a podmínkami naplnění v prostředí, kde žije. Lze ho zaměřit na konkrétní zájmy a cíle (např. zhubnout, najít si přátele) tvorbou mentální mapy a následným vyhledáváním odpovídajících subjektů v klientově dosahu (což určuje velikost sídla a možnosti dopravy). Mapování komunity může začít i fyzickými procházkami po okolí s vytištěnou mapou (odpovídající klientovým možnostem dopravy, pohybu, orientace ve městě) s následným zapisováním bodů zájmu (např. kavárna, tělocvična, poradenské centrum, bydliště přátel). Přitom klient s facilitátorem zjišťuje podrobnosti o jednotlivých místech a aktivitách. Dalším krokem je rozhovor nad zjištěnými údaji, propojení se zájmy klienta a vytvoření plánu, jak tyto aktivity a místa začlenit do každodenního života klienta. Někdy samo místo a jeho možnosti inspirují k novým aktivitám.

Metodu nám zaslal: Mgr. Jan Uhříček