Zpět

Metoda:
Nejmenší možný krok

Krátké představení metody

Metodika nejmenšího možného kroku umožňuje velmi zvolna zvyšovat kompetence klienta a rozšiřovat zónu komfortu. Při každé nové aktivitě se nejprve ptáme, zda klient zvládne krok sám (např. se zeptáme, jak se dostane do knihovny, kam by rád začal chodit). Pokud je z reakce zřejmé, že potřebuje podporu, zjišťujeme, jaká je ta nejmenší možná podpora, která mu umožní krok udělat (např. se domluvíme, že s ním jednou trasu projedeme a podruhé ho jen po telefonu povzbudíme, že je čas vyrazit na autobus). Do úvahy bereme i přátele a rodinu klienta a instituce, které mohou být součástí podpůrné sítě.

Metodu nám zaslal: Mgr. Jan Uhříček