Zpět

Metoda:
Řízený (anamnestický) rozhovor

Krátké představení metody

Rozhovor je základním nástrojem s klientem. V rámci dané cílové skupiny je třeba anamnestické údaje sebrat efektivně, ale neformálně. Neosvědčilo se anamnézu sbírat prostřednictvím dotazníků, proto je efektivnější spojit sběr anamnézy s vytvářením poradenského vztahu. Rozhovor pak vypadá tak, že klient hovoří zpočátku volně a poradce si z rozhovoru vyčleňuje a určuje podstatné anamnestické údaje, na které se poté přirozeně, nenásilně doptává. Rozhovor tedy působí jako terapeutický a klient se poradci otevírá. Na takový rozhovor musí mít poradce připraven alespoň částečnou obsahovou strukturu, tedy například okruhy otázek vedoucích ke zjištění stavu klienta v oblasti osobní, zdravotní, rodinné, pracovní a v oblasti vzdělání. Vzhledem k tomu, že se nejčastěji jedná o první kontakt s klientem, je vhodnější nepřerušovat interakci zápisem poznámek, ale rozhovor si zvukově zaznamenat a později pořídit přepis.

Metodu nám zaslal: Hana Souhradová, DiS.