Zpět

Metoda:
Kreativní karty s příběhy (Storytelling cards)

Foto Kreativní karty s příběhy (Storytelling cards)

Krátké představení metody

Sada motivačních karet z řad b-creative, která obsahuje 72 barevných karet, je poradenská pomůcka pro kariérové poradenství určená pro práci lektorů, psychologů, personalistů, koučů a kariérových poradců. Tyto kartičky pomáhají klientovi identifikovat svoje vnitřní hodnoty, ujasnit si, co v životě nebo profesi chci a nechci a nesou důležitou informaci ve specifické situaci klienta, tj. při volbě vhodného profesního zaměření, při změně pracovní orientace, při sebepoznání apod. Tato technika patří mezi projektivní metody, které slouží k otevření a rozšíření obzorů klienta pomoci kreativních obrázků. Fotografie vyzývají ty, kdo si je prohlíží, k tomu, aby jim dali svůj vlastní význam a smysl. Klient do nich promítá své hodnoty, potřeby, touhy i skrytá přání, vlastnosti či aktuální situaci.

Metodu nám zaslal: Ing. Zdena Hendrychová