Zpět

Metoda:
Videotrénink interakcí

Krátké představení metody

Videotrénink interakcí je metoda využitelná pro klienty, kteří mají problémy s komunikací. Běžná interakce poradce a klienta je snímána kamerou a krátký záznam pak umožňuje detailní analýzu komunikace. Přispívá k hledání možností, posilování a rozvoji pozitivních komunikačních dovedností, hledání cest a k řešení problematických situací. V konkrétním případě bylo použito této techniky jako nástavby k technice hraní rolí. Zaznamenáván byl hraný rozhovor mezi klientem v roli žadatele o práci a poradce v roli zaměstnavatele. Klient takto může zaznamenat vlastní rezervy v komunikaci, které jsou v pořízeném záznamu nápadné, aniž by na ně byl upozorňován poradcem. Tato technika může vést k účinnější korekci negativních projevů a problémů v komunikaci, ať již verbální či neverbální.

Metodu nám zaslal: Hana Souhradová, DiS.