Zpět

Metoda:
Cirkulární dotazování

Krátké představení metody

Tato technika slouží k analýze vztahů. Podpůrně směřuje k tomu, aby klient dokázal odlišit vlastní potřeby od cizích; čili aby personifikoval motivy ve svém životě. Úlohou poradce je nezasahovat do proudu myšlenek klienta, avšak vhodně cílenými otázkami ho vést k nalezení a pojmenování určitého (vnitřního) konfliktu. Poradce zde není v roli experta, ale v pozici průvodce. Základním orientačním prvkem poradce jsou informace zjištěné z řízeného (anamnestického) rozhovoru.

Metodu nám zaslal: Hana Souhradová, DiS.