Zpět

Metoda:
Pyramida logických úrovní

Krátké představení metody

Jedná se o velmi vizuálně názornou a v koučinku velmi využívanou metodu, která úspěšně doplňuje samotné koučování. Historicky vychází metoda z NLP, stala se však součástí koučovacího výcviku. Jedná s o grafické znázornění pyramidy rozdělené do pěti úrovní. V nejnižší úrovni se ptáme na otázku prostředí a čas, ve 2. na otázku, co dělám, jak se chovám atd., ve 3. jaké dovednosti k tomu potřebuji, ve 4. se ptáme na otázku, jakou hodnotu mi to přináší a v 5. na otázku, kdo jsem, když toto všechno dělám. Metoda pomáhá např. v otázkách rozhodování mezi dvěma či více možnostmi, kde pomáhá postupně odkrýt slepé místo v uvažování jedince. Velmi vhodná je také jako součást kariérového poradenství při stanovování práce snů.

Metodu nám zaslal: Ivana Šterbová,DiS