Zpět

Metoda:
Metoda ABC

Krátké představení metody

Metoda ABC, známá také jako ABC analýza, je často používána ve spojitosti s tématem time-management – neboli řízením času. V poradenské činnosti se dá využít například ve spojitosti s myšlenkovou mapou, kde si klient stanový jednotlivé úkoly a pomoc písmenek A, B, C přiřadí jednotlivým úkolům naléhavost. Přičemž A znamená naléhavý a důležitý úkol, B znamená důležitý, ale nenaléhavý a C znamená nenaléhavé a nedůležité. Metoda vychází z tzv. Paretova pravidla.

Metodu nám zaslal: Ivana Šterbová,DiS