Zpět

Metoda:
Myšlenková mapa

Krátké představení metody

Myšlenková mapa by se dala označit jako pomůcka pro přemýšlení, srovnávání myšlenek, vytváření úkolů, ale zároveň také prostředek k projektovému řízení a práce s prioritami. Myšlenkovou mapu zvládne vytvořit každý, nicméně je velmi dobře využitelná i v kariérním poradenství ve spolupráci s poradcem a to např. při ujasňování si očekávání od života ve vztahu k vlastní kariéře. Myšlenková mapa je kdykoliv k dispozici – pro její tvorbu stačí pouze pastelky a papír, popř. je možno vytvořit ji v on-line podobě. Velkou výhodou myšlenkové mapy je vizualizace, která nám pomáhá v orientaci v tématu, ale také k zapamatování si obsahu.

Metodu nám zaslal: Ivana Šterbová,DiS