Zpět

Metoda:
Vizualizace

Krátké představení metody

Vizualizace je jednou z nejpoužívanějších technik mentální přípravy vůbec. Vizualizace je grafické nebo myšlenkové znázornění kompletního obrazu skutečnosti nebo představy o skutečnosti. V kariérovém poradenství můžeme vizualizaci využít například ve formě Vision board (nástěnka snů), myšlenkové mapy, anebo např. při poradenských rozhovorech na téma Dream job (práce snů). Vizualizace pomáhá k ujasnění si cíle.

Metodu nám zaslal: Ivana Šterbová,DiS