Zpět

Metoda:
360 stupňová zpětná vazba

Foto 360 stupňová zpětná vazba

Krátké představení metody

Jedná se o on-line dotazníky, které lze upravit na míru dle přání a požadavků jednotlivce. Využívá se často v oblasti personalistiky, například jako nástroj sloužící k ročnímu zhodnocení práce pracovníků. Bohužel ve firmách není vždy využíván správně a mezi zaměstnanci proto není metoda příliš oblíbena. Velice dobře se však dá využít dotazník z iniciativy klienta při kariérovém poradenství. Dotazník je možné rozeslat vybraným kolegům, nadřízeným, či bývalým spolupracovníkům a pomocí vhodně zvolených otázek získat užitečnou zpětnou vazbu, která může velmi dobře posloužit jako jedna ze složek sebepoznání.

Metodu nám zaslal: Ivana Šterbová,DiS