Zpět

Metoda:
Hra „9 životů kočky“

Foto Hra „9 životů kočky“

Krátké představení metody

Z narativního přístupu vychází také hra „9 životů kočky“. Klient si má představit, že kdyby měl 9 životů jako kočka, jak by jeho životy vypadaly a co by naplňovaly? Je to technika zaměřená na budoucnost. Prostřednictvím 9 příběhů klient odkrývá svá přání, životní hodnoty a poté si sám za pomoci poradce identifikuje svoje současné limity i vlastnosti, potřebné ke splnění svého snu.

Metodu nám zaslal: Ing. Zdena Hendrychová