Zpět

Metoda:
Technika Zrcadlení

Krátké představení metody

Při zrcadlení se poradce pokouší verbálně vyjadřovat pocity, které klient prožívá, resp. tak, jak na něj jako poradce působí, tzn. “nastavuje zrcadlo“. To je pro klienta významným potvrzením, že prožívat emoce je přirozené a rovněž vyjádřením ze strany poradce, že je bezpodmínečně přijímán a jeho emoce a prožitky nejsou nijak bagatelizovány. Zároveň však vede k pochopení, že bez porozumění a zvládnutí těchto emocí nelze dosáhnout adekvátního a racionálního chování.

Metodu nám zaslal: Mgr. Šárka Štěříková