Zpět

Metoda:
Lineární škálování

Krátké představení metody

Jedná se o jeden ze základních hodnotících nástrojů a nejzákladnější typ škálování. Škálování obecně je metoda vhodná pro většinu klientů, a to zejména svou univerzálností. Lineární škálování, jako samostatná metoda, pracuje způsobem, kdy na základě individuálně vytvořené stupnice (nejčastěji 1-5 či 1-10) klient ukazuje, kde se v daném okamžiku nachází. Individuálně určené číslo klientem pak v porovnání s předchozí zkušeností pomáhá reflektovat vlastní reálný stav, ve kterém se nachází. Hodnotící škálou rovněž určujeme možný vliv na dosažení cíle, motivovanost klienta, případně nespokojenost či nechuť ke konkrétním úkolům apod.

Metodu nám zaslal: Mgr. Šárka Štěříková