Zpět

Metoda:
Reflexe a sebereflexe prostřednictvím analýzy videozáznamu

Krátké představení metody

Metoda, kdy klient se v průběhu poradenského procesu identifikuje s probíhajícími situacemi, různorodě na ně reaguje a prožívá. Videozáznam, který tyto situace zachytí, umožňuje detailně zvýraznit situace, které si běžně není schopen uvědomit. Často pod vlivem probíhající situace bývá slepý k vlastním vzorcům chování a není tak schopen hlouběji analyzovat vlastní jednání. Ačkoliv je obvyklé, že je-li člověk srozuměn s faktem, že je sledován, tak přesto je videozáznam cenným zdrojem sebepoznání. Je podkladem pro kladení sebereflektivních otázek a následující diskuse může vést k nalezení dalších oblastí, na kterých je nutné pracovat či je možné je ve prospěch využít.

Metodu nám zaslal: Mgr. Šárka Štěříková