Zpět

Metoda:
Brainstorming

Foto Brainstorming

Krátké představení metody

Brainstorming je týmová metoda na generování nápadů, jenž mají vyřešit zadaný problém. Podstatnou metody je, že nápady jedince inspirují k dalším nápadům ostatní. Skupina nebo tým vymýšlí nové a nové nápady, varianty a možnosti řešení a moderátor všechny nápady zapisuje. Metoda je hodně závislá na příjemné, uvolněné atmosféře, kvalitě generovaných nápadů a schopnosti “nehodnotit“ nápady. V kariérovém poradenství je vhodná v situaci, kdy potřebuje poradce, aby klient generoval varianty či nápady řešení dané situace a sám toho není schopen. Poradce tak s ním vytvoří skupiny a spolu mohou generovat tzv. „burzu nápadů“, např. při možnosti kde a jak si hledat práci.

Metodu nám zaslal: Ing. Zdena Hendrychová