Zpět

Metoda:
Mentoring (Odborné vedení)

Foto Mentoring (Odborné vedení)

Krátké představení metody

Mentoring je spolupráce mezi mentorem a menteem. Tento proces se v kariérovém poradenství provádí v oblasti zájmu klienta (menteeho) a za pomoci poradce (mentora), což je člověk s většími zkušenostmi z dané oblasti. Ten svému svěřenci zprostředkovává osvědčené přístupy a postupy, zejména v oblasti hard skills jako např. kde a jak si hledat práci, jak úspěšně vystupovat u výběrového řízení, jak napsat CV aby zaujalo apod. V tomto okamžiku musí být poradce odborníkem na danou HR problematiku. Tímto systematickým učením se klient vyvíjí a zlepšuje své schopnosti a dovednosti v dané problematice. Důležité je mít na zřeteli cíle klienta, jeho aktivní zapojení a jeho zodpovědnost za konečné přijaté rozhodnutí. Poradce jako mentor je pomocníkem, průvodcem, znalcem procesu mentoringu a této znalosti využívá k tomu, aby pomáhal menteemu v osobnostním růstu a sebepřekračování, v získávání pracovních kompetencí, a to v zájmu svém a v zájmu zaměstnavatele.

Metodu nám zaslal: Ing. Zdena Hendrychová