Zpět

Metoda:
Životní křivka

Foto Životní křivka

Krátké představení metody

Jedná se o rychlý a přesný diagnostický nástroj, který ukazuje vzorce chování, významné životní okamžiky (úspěchy i neúspěchy) a vztahy na jedné křivce a dovede klienta k pochopení situací a následně ke změně života, úlevě a radosti. Dokáže najít krizové body a jejich příčiny. Klient na své časové křivce (přímce) zaznamená důležité životní okamžiky (úspěšné i neúspěšné) a dále formou analýzy daných situací dochází k pochopení příčin dané situace a k analýze „z vrchu“. Do křivky lze také zaznamenat klíčové osoby, které nás v dané životní situaci ovlivnili a jak. Touto metodou se uvolňuje cesta pro budoucnost – pro klientovu změnu v blízké budoucnosti. Je to metoda orientovaná na minulost a je vhodná spíše pro klienty analyticky zaměřené, kteří chtějí změnit svůj další profesní život.

Metodu nám zaslal: Ing. Zdena Hendrychová