Zpět

Metoda:
Kariérové kotvy

Foto Kariérové kotvy

Krátké představení metody

Soubor osobních hodnot, norem a motivů, které vedou k nasměrování kariéry, popsal švýcarský psycholog Edgar H. Schein a nazval je kariérovými kotvami. Na základě tohoto výzkumu určil soubor kariérových kotev, tedy skupiny subjektivně vnímaného vlastního talentu, motivů a hodnot klíčových pro kariérový rozvoj a profesní uplatnění na trhu práce. Metoda pomocí testu pomáhá zmapovat hodnotové orientace a pracovní motivaci klienta (uchazeče o zaměstnání, studenta), odhalit osobní priority a kritéria při volbě povolání, určit priority při stanovování profesních cílů a pomáhá při plánování pracovní kariéry. Pomocí výsledků tohoto diagnostického nástroje lze identifikovat vnitřní motivaci klienta, čím ho práce uspokojuje a motivuje, zda v práci využívají svůj přirozený potenciál.

Metodu nám zaslal: Ing. Zdena Hendrychová