Zpět

Metoda:
Technika behaviorálního pohovoru

Foto Technika behaviorálního pohovoru

Krátké představení metody

Technika vychází z behaviorální psychologie. Na počátku 20. století vyslovil americký psycholog John B. Watson názor, že vědeckému poznání je přístupné pouze chování (behavioral) a do své praxi ji převzali převážně personalisté firem, kteří vybírají vhodné uchazeče do dané firemní kultury. Jedná se o moderní a efektivní způsob vedení rozhovoru (poradenského i výběrového), který se orientuje na pozorovatelné dovednosti a zkušenosti klienta (kandidáta), které dokládá svým chováním (hledáme „důkazy kompetencí“).

Kladením promyšlených dotazů a zachováním struktury rozhovoru (fáze rozhovoru) vyvolává tazatel v klientovi pozorovatelné chování a eliminuje tak jeho sebestylizaci – vede klienta k autentickému projevu „tady a teď“. Behaviorální interview je nástrojem k získávání vysoce hodnotných informací o pracovních návycích a dovednostech klienta (kandidáta). V praxi je to nejvyšší stupeň vedení rozhovoru s kandidátem na pracovní pozici. Umožňuje nám oddělit to, jak se druhý tváří, od jeho skutečných zkušeností a dovedností. Tento způsob myšlení vede k porozumění projevů chování druhého člověka v minulosti i budoucnosti. Systém na sebe navazujících otázek vede druhého k autentickému projevu „tady a teď“.

Metodu nám zaslal: Ing. Zdena Hendrychová