Zpět

Kazuistika:
Rodič vracející se zpět na trh práce po RD (Aneta, 40 let)

Foto Rodič vracející se zpět na trh práce po RD (Aneta, 40 let)

S čím, odkud účastník poradenství přišel, popis tématu (problému).

Aneta, 40 let, 3 děti, SŠ vzdělání, kontrolorka z výrobní společnosti, 8. rok na RD, strach z hledání práce a skloubení práce s rodinou po dlouhé odmlce a po rozchodu s manželem.

Aneta se rozhodla využít možnosti individuálních konzultací – kariérového poradenství a koučování. Přichází s obavami o své další pracovní uplatnění a uživení rodiny. Aneta vedla poměrně spokojený rodinný život a postupně se starala o tři děti, které se jí narodily přibližně v dvouletých časových intervalech. Současně se starala také na plný úvazek o celou domácnost a v období mezi narozením 2. a 3. syna také kompletně zajistila stěhování celé rodiny do nově pořízeného bytu v Praze. Jelikož je její manžel poměrně hodně pracovně vytížen, padla na ní většina rodinných povinností a téměř kompletní péče o děti.

Krátce po přestěhování však začalo mít její manželství velmi vážné trhliny. Zhruba 1,5 roku se pohybovala v bludném kruhu pokusů o záchranu manželství. Aneta si velmi dobře uvědomovala, jaký dopad na rodinu by měl případný odchod manžela, a proto využila při záchraně manželství všechny dostupné možnosti. Vzhledem k velké hypotéce, kterou si rodina vzala na nový byt, dlouhodobé pracovní odmlce a teprve dvouletému nejmladšímu synovi se začala velmi obávat o budoucnost celé rodiny. Postupně v ní začal růst obrovský strach. Ačkoliv záchraně manželství dávala hodně energii a nadějí, nakonec se jí manželství zachránit nepodařilo.

Aneta se tedy ocitla v situaci, kdy byla nucena předčasně se vrátit na trh práce a zajistit si příjem, kterým částečně uživí rodinu a splatí hypotéku.

Aneta pracovala před nástupem na RD ve výrobní společnosti v oblast controllingu v menším městě na jihu ČR. Vlivem přestěhování však již nemá možnost vrátit se zpět do původního zaměstnání a hledá pracovní uplatnění nově v Praze. Aneta se velmi obává, že se jí v Praze nepodaří najít vhodné zaměstnání na obdobné pozici a navíc na zkrácený pracovní úvazek. Nezná situaci na trhu práce v Praze a při pomyšlení na hledání práci ji popadá panika a bojuje s obrovským strachem z neúspěchu.

Způsob práce s klientem.

S Anetou jsem začala pracovat již v době trvající krize v manželství. Nejprve byla má pozice poradkyně spíše na úrovni posluchače a poskytnutí psychické opory. Aneta se na našich schůzkách mohla vypovídat a podělit se o své trápení. Velice jí chyběla možnost někomu se svěřit, protože se třemi malými dětmi neměla příliš prostoru pro setkání s kamarádkami. Společně se také mapovaly veškeré možnosti, které má, aby se jí podařilo zachránit manželství. Po několika schůzkách a uplynutí několika týdnů jsme postupně svou energii a téma rozhovorů přesunuly k definici cíle a následně k hledání možností k jeho dosažení.

Postupně Aneta cítila, že jejím cílem je smířit se s rozchodem, postavit se na vlastní nohy a zvládnout situaci bez partnera. Nedílnou součástí tohoto cíle bylo začít vydělávat, zvládnout důstojný rozchod s manželem, uzavření dohody o alimentech a vypořádání majetku. Společně se nám postupně podařilo jednotlivé kroky pojmenovat a dát jim priority.

Konečně jsme se mohly začít věnovat samotnému hledání vhodného pracovního uplatnění.

Prvně jsme společně definovaly velikost pracovního úvazku a požadovanou finanční odměnu. Aneta si uvědomila, že aby stihla obstarat všechny děti a domácnost, může nastoupit do práce maximálně na 6 hodiny denně. Aneta má to štěstí, že mohla „povolat do služby“ svou matku, která šla díky této situaci předčasně do důchodu, aby mohla hlídat nejmladšího vnuka. Protože došlo ke stěhování, nebylo pro klientku možné, aby se vrátila do svého původního zaměstnání a musela začít hledat něco nového.

Pomocí koučovací metody „Pyramida logických úrovní“ jsme analyzovaly, jak by měla vypadat ideální práce, a sestavily jsme ideální pracovní pozici, která by byla pro klientu stoprocentně vyhovující. Klientka si stanovila, že její vysněná práce je v tuto chvíli úvazek 6 hodin denně, středně velká či menší společnost v blízkosti bydliště, příjemný pracovní kolektiv a přátelské prostředí. Je pro ni důležité, aby měla svou samostatnou agendu a aby její práce byla efektivní a logická. Její předností je velmi dobrá znalost MS Excel a vyniká v tvorbě sofistikovaných tabulek a optimalizace vyhledávání údajů. V této oblasti se cítí kovaná a ráda bych se v ní uplatnila. Rovněž jsme spočítaly, že je pro ni nezbytně nutné za práci v tomto rozsahu vydělávat min. 30 000,- /měsíčně.

Už pojmenováním této situace a svých požadavků klientka cítila velkou úlevu. Velmi ji pomohla konkretizace celkové představy o práci. Poté jsme vzaly v potaz veškeré její zkušenosti a začaly jsme upravovat životopis tak, aby byl jak pravdivý, tak orientovaný na získání vysněné pozice. V průběhu těchto rozhovorů se ukázalo, že Aneta má celou řadu velmi zajímavých pracovních zkušeností získaných i v průběhu trvání rodičovské dovolené. Mezi tyto zkušenosti patří například výpomoc u stávajícího zaměstnavatele při zaučování nových kolegů a také školení unikátního softwaru, kterému klientka rozuměla velmi do hloubky. I tyto zkušenosti jsme do životopisu šikovně zakomponovaly, aby byl životopis pro personalisty lákavý a aby bylo vidět, že v průběhu RD nezahálela a neustále se pracovně rozvíjela (byť v časově omezeném rozsahu).

Poté klientka dostala za úkol sledovat nabízené pozice na pracovních serverech a vytipovat pozice, které se její vysněné práci co nejvíce přibližují. Společně jsme spolu jednotlivé pozice procházely a vybíraly ty, které by mohly být ty pravé. Zde jsem vycházela ze svých dlouhodobých zkušeností z oblasti personalistiky a prostředí některých firem. Takto jsme postupně vytipovaly ty nejvhodnější a Aneta mohla začít na pozice reagovat.

Setkávala se samozřejmě s celou řadou odmítnutí a některé firmy dokonce nereagovaly vůbec. V těchto situacích jsem klientku ujišťovala, že tato situace není ojedinělá a že zdaleka není jediná, komu se toto stává. Rovněž jsem ji upozorňovala na to, že hledání vhodného zaměstnání je často „práce na plný úvazek“ a trvá v průměru 3 měsíce. Tento čas jsme využili k tomu, abych mohla klientku připravit na pracovní pohovor, ze kterého měla velké obavy. Za svůj život absolvovala jen jeden – zbylé pracovní zkušenosti měla vždy „na doporučení“. Z důvodů dlouhodobého pobytu doma a vzhledem k situaci v jaké se klientka nacházela, měla klientka také poměrně hodně pošramocené sebevědomí.

Zaměřily jsme se na posílení silných stránek a uvědomění si svých kvalit. Hodně času jsme také věnovaly práci s životními hodnotami, které je potřeba mít vždy na paměti. Klientka také hodně hledala a mapovala, jak správně odpovídat personalistkám na jejich záludné otázky. Velmi jsem ji uklidnila, když jsem ji upozornila na to, že není potřeba personalistce odpovědět správně, ale hlavně lidsky a pravdivě. Toto bylo pro Anetu velmi důležité zjištění a uvědomila si, že si zde vytvářela zbytečný mentální blok.

V čem poradce klientovi radil (poradenství / předávání informací).

Jako poradkyně/koučka jsem pomohla klientce v první fázi hlavně jako psychická podpora. Bylo nezbytně důležité, aby se Aneta vypovídala ze své bolesti, křivdy a ze svých strachů. Poté se mi podařilo klientku posunout k tomu, aby se zorientovala v celé situaci a aby si pojmenovala, že není v její moci situaci s manželem změnit. To pro ni bylo velkou úlevou a mohla se konečně posunout směrem k orientaci na cíl a hledání řešení.

Nezbytně důležité také bylo předání mých zkušeností z oblasti personalistiky – úprava životopisu, vytipování vhodných pracovních pozic atd. Tato fáze také klientce ušetřila spousta času a energie, kterou by možná plýtvala na nevhodných místech.

Podařilo se mi také posílit sebevědomí klientky znovu uvědoměním si svých předností, dovedností a silných stránek a jejich častým připomínáním. Aneta si uvědomila, že je silnou kandidátkou, která má co nabídnout!

Jaké dovednosti poradce klientovi předal, co se klient naučil, co se podařilo změnit.

Klientka znovu nalezla své ztracené sebevědomí a našla v sobě sílu postavit se na vlastní nohy. Uvědomila si svého hodnoty a dokázala si ochránit svou důstojnost. Naučila si také říci si o pomoc a uvědomila si, že je to v pořádku.

Klientka se zorientovala ve své nelehké situace a podařilo se jí najít cestu ven z bludného kruhu. Na poradenství přicházela ve velmi špatném psychickém stavu a bez konkrétní představy o řešení své situace. Naučila se situace pojmenovávat a orientovat se na cíl.

Shrnutí, výsledek poradenského procesu, s čím klient odcházel.

Díky mé podpoře klientka cítila, že situace je sice těžká, ale je řešitelná. S klientkou jsem i nadále v kontaktu. Podařilo se jí najít dobré pracovní uplatnění v menší společnosti na pozici logistické koordinátorky na zkrácený úvazek, nedaleko od svého bydliště. V tuto chvíli již řeší formální záležitosti související s rozchodem.

Klientka odchází uklidněná a smířená se situací. Paradoxně jí celá situace zvedla sebevědomí a ví, že si práci vždycky najde a o rodinu se postará. Rovněž se musela naučit říkat si pomoc druhým lidem. Některé věci člověk sám prostě nezvládne. I toto pro ni bylo těžké, ale nakonec sama přiznala, že je velmi příjemné vědět, že druzí pomohou rádi a je fajn vědět, že na světě člověk není sám.

Kazuistiku nám zaslal: Ivana Šterbová,DiS

Metody kariérového poradenství využité v rámci této kazuistiky

Pyramida logických úrovní

Zobrazit metodu