Zpět

Kazuistika:
Cizinka, samoživitelka, složitá životní situace (38 let, Ukrajina)

Foto Cizinka, samoživitelka, složitá životní situace (38 let, Ukrajina)

S čím, odkud účastník poradenství přišel, popis tématu (problému).

Rosana (38 let) pochází z Ukrajiny, kde se vyučila švadlenou. Nějakou dobu se oboru věnovala, ale poté se vdala a odjela s manželem za prací do České republiky. Postupně porodila 3 děti s poměrně velkým věkovým rozdílem. Rosana má za sebou velmi těžké životní období, kdy byla svým manželem dlouhodobě psychicky i fyzicky týrána. Trvalo ji řadu let, než pochopila, že se manžel nezmění a ona musí udělat rázný krok. Přibližně před rokem se k němu konečně odhodlala a od manžela odešla.

Odchodem se však zcela radikálně změnila její životní situace a ze dne na den se musela ekonomicky postavit na vlastní nohy. Logickým řešením situace bylo nalezení ubytovny a poté azylového domu pro matky s dětmi. Aby zajistila Rosana rodinu, začala se věnovat pravidelnému úklidu domácností a kanceláří, což byla jediná činnost, kam mohla chodit i s malým dítětem. Tato práce ji velmi unavuje a je si vědoma, že má na víc. Zároveň je to pro ni jediná dostupná práce za relativně dobré finanční ohodnocení, což si dobře uvědomuje.

Poradenství u mě jako u kariérní poradkyně a koučky vyhledala klientka v momentě, kdy cítila, že nastal správný čas věnovat se také trochu sobě a začít se rozvíjet i po pracovní stránce. Rosana přichází s potřebou a touhou nalézt vhodné legální pracovní uplatnění v České republice.

Způsob práce s klientem.

S Rosanou jsem nejdříve probírala převážně její vize a touhy. Pomocí koučovacích otázek jsem se snažila z klientky „dostat“ její nejtajnější přání. Rosana nejdříve působila velice nemluvně a skromně a vypadalo to, že nemá absolutně žádné osobní ambice. Bylo patrné, že má velice nízké sebevědomí a netroufá si mít jakékoliv sny a touhy. Postupem času se klientka více otevřela a začala nahlas říkat některá ze svých přání a nikdy nevyslovených tužeb. Vedla jsem klientku k tomu, aby její přání byla i zdánlivě nereálná. Když nemusela řešit, zda je přání splnitelné či ne, jakoby se před ní otevřel svět. Této metodě se říká „vizualizace“ a pomáhá klientům otevřít svou mysl a popustit uzdu své fantazii a zbavit se někdy zbytečných a svazujících bloků, které klienta drží zpátky.

Postupně jsme společnými silami začaly vybírat z vizí reálná přání, dosažitelná v řádu několika let. Z kariérního hlediska si klientka stanovila cíl stát se administrativní pracovnicí a pracovat na poloviční úvazek do jednoho roku. Z osobního a rodinného hlediska si dala za cíl jet alespoň jednou ročně s dětmi na dovolenou a mít přítele, který ji bude oporou, bude respektovat její děti a vypomůže jí finančně (například příspěvkem na společné bydlení).

Oběma tématům jsme se postupně věnovaly a pomocí koučování jsme jej důkladně probraly. Zde se zaměřím na téma kariéry.

Klientce jsem postupně dávala otázky, které konkretizovaly její představy o pracovním uplatnění. Rosana tyto otázky zodpovídala a tím docházelo k uvědomění a orientaci ve své situaci. Klientka si uvědomila a pojmenovala také překážky, které se na cestě k cíli mohou vyskytnout a již vyskytují. Z vnějších překážek se objevila jazyková bariéra. Ačkoliv klientka hovoří a rozumí velmi dobře česky, její čeština není perfektní, což může být na některých pracovních pozicích problematické. Druhou překážkou, kterou jsme odhalily je neuznané vzdělání v České republice. Klientka si dosud nepožádala o nostrifikaci výučního listu a tudíž v na českém trhu práce je považována jako uchazeč o práci se základním vzděláním, což je velmi degradující. Třetí překážkou je nedostatečná znalost práci s počítačem. Tuto překážku vnímá klientka jako největší brzdu a to hlavně z finančních důvodů.

Z vnitřních překážek si klientka uvědomila, že nechce pracovat v rušném prostředí (např. Supermarket), kde se denně vystřídá mnoho lidí. V tomto prostředí se necítí dobře psychicky. Toto ji samozřejmě velmi svazuji a zavírá ji celou řadu možností.

Po pojmenování překážek jsem se s klientkou zaměřila na zvažování možností, které má, aby dosáhla svého cíle najít pracovní uplatnění v administrativě do jednoho roku. Zde klientka usoudila, že je nutné, aby i nadále pracovala na zlepšování své češtiny, zajistila si uznání vzdělání v ČR a aby zlepšila své PC dovednosti. Uvědomila si však překážku další a to je nedostatek financí na zajištění těchto dovedností a formalit. Zde se má role kouče postupně přesunula do role poradce.

V čem poradce klientovi radil (poradenství / předávání informací).

Klientce jsem poradila, aby se zaregistrovala na úřadu práce jako zájemce o zaměstnání a aby vysvětlila svou životní situaci. Jako „zájemce“ může žádat o bezplatné rekvalifikace a to jak o kurz češtiny, tak o kurz počítačových dovedností. To klientka učinila. Na úřadu práce ji dali další doporučení a to je účast v projektu FDV - Podpora cizincům, který ji může pomoci mj. při získání nostrifikace vzdělání v ČR. (Nostrifikaci neboli uznání vzdělání získaného v zahraničí, zajišťuje krajský úřad, popř. MŠMT). Uznáním vzdělání se pak cizinec stane rovnocenným uchazečem o zaměstnání z hlediska dosaženého vzdělání). Projekt Podpora cizincům klientka absolvovala a podařilo se jí získat nostrifikaci a následně mohla i zažádat o bezplatné rekvalifikační kurzy. Podařilo se jí získat kurz zaměřený na základy administrativy a kurz počítačových dovedností. Oba kurzy úspěšně absolvovala.

Jaké dovednosti poradce klientovi předal, co se klient naučil, co se podařilo změnit.

Rosana se po dlouhé době řešení svých osobních vztahových problémů přeorientovala sama na sebe, což je pro ni obrovský úspěch. Vnímá sama sebe jako ženu, která má svá práva a jedním z nich je také právo na důstojnou práci s důstojnou finanční odměnou. V rámci spolupráce klientka začala doslova kvést před očima a její sebevědomí se přiměřeně zvyšovalo.

Naučila se stanovovat si hranice jak v pracovním, tak v osobním životě. Klientka v průběhu naší spolupráce uzavřela další nefunkční vztah. Uvědomila si, že její situaci velmi pomůže, pokud si najde muže, který ji bude skutečnou oporou. Doposud tento aspekt velmi přehlížela a doufala, že svého partnera „předělá“ a nakonec bude vyhovovat jejím představám.

Shrnutí, výsledek poradenského procesu, s čím klient odcházel.

Spolupráce s klientkou nadále pokračuje a zdaleka ještě není ve svém cíli (nalezení administrativní práce na částečný úvazek). Klientka si však uvědomila, že pro ni není v tuto chvíli nutné splnit si cíl „hned“. Pojmenovala si překážky, které ji od cíle stále ještě dělí a začala velice intenzivně pracovat na jejich překonání. Stanovení a pojmenování cíle a překážek pro ni bylo jedním z klíčových momentů, které ji posouvají kupředu. Zároveň si uvědomila, že původní cíl není reálný kvůli krátkému časovému intervalu. Zcela se spokojí s tím, když bude mít vysněnou práci do dvou let. Mezi tím doplní potřebné dovednosti a rovněž bude moc dát nejmladšího syna do školky. Klientka se velmi uvolnila, svou současnou situaci vnímá jako nezbytnou součást cesty vedoucí k cíli a cítí osvobozující pocit.

Kazuistiku nám zaslal: Ivana Šterbová,DiS

Metody kariérového poradenství využité v rámci této kazuistiky

Vizualizace

Zobrazit metodu