Zpět

Metoda:
Malovaný životopis

Krátké představení metody

Malovaný životopis je kreativní variantou práce s příběhem. Nejedná se o životopis v pravém slova smyslu, tedy není určený pro zaměstnavatele. Je využito předchozích zkušeností klienta k tomu, aby byly vyhledány a zvědoměny jeho silné stránky, dovednosti, znalosti a kvality. Výsledkem práce je přehled těchto aspektů ve vizuální formě, tedy převážně grafické (kreslené) včetně možnosti využití barev, samolepek nebo tiskátek.

Metodu nám zaslal: Markéta Cudlínová Bc.