Foto Markéta Cudlínová Bc.

Markéta Cudlínová Bc.

přijímá nové klienty

Vystudovala jsem sociální práci a již 12 let pracuji v poradenské a vzdělávací organizaci EKS jako lektorka kurzů osobního rozvoje a kariérová poradkyně-koučka. 

Ujasnit si další profesní směřování pomáhám klientům v rámci individuálních kariérových konzultací, které jsou velmi často zaměřeny na mapování kvalit, osobních potřeb a možností. 

Lektoruji skupinové kurzy osobního a profesního rozvoje, které jsou určeny dlouhodobě nezaměstnaným, migrantům/kám a rodičům malých dětí. Pomáhám také rozvíjet a prohlubovat poradenské dovednosti kariérovým poradcům a pedagogickým pracovníkům. 

Bubenská 47, Praha 7, 170 00

https://ekskurzy.cz/cs/lektorsky-a-poradensky-tym/marketa-cudlinova

 

Osobně, Online (videohovor), Email

Hlavní město Praha

 

čeština, angličtina

 

Sazba: 900 CZK

hotově

MOJE ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH SDRUŽENÍCH:

Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, z. s. přejít na web
Expertní komora kariérového poradenství, z.s.


Trhy práce, o kterých sleduji aktuální informace:

v ČR, v EU (celkově)


ABSOLVOVAL JSEM TYTO ŠKOLY A KURZY:

Název Absolvoval jsem Organizátor V rozsahu
Osvědčení o získání profesní kvalifikace Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu 2022 Vzdělávací institut Středočeskéhokraje- Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Positive psychology for every teacher 2018 Primera courses, Slovinsko 40
CH-Q competence management-certification level 2 2015 Association CHQ
Inspiring teaching, training and facilitation 2015 In Dialoge, Dánsko 40
CH-Q self-management of competences 2013 Centrum kompetencí 37
E-learningový kurz eKariéra 2012 Národní ústav pro vzdělávání

JSEM DRŽITELEM OCENĚNÍ:

Národní cena kariérového poradenství ČR (pod Euroguidance ČR)


PŮSOBNOST A ZAMĚŘENÍ:

jsem kariérový poradce / kouč v neziskové organizaci,

České:
školy základní (zřízené kýmkoliv)
školy střední a vyšší odborné (zřízené kýmkoliv)
neziskové organizace


LEKTORUJI V TĚCHTO OBLASTECH KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ:

Lektoruji skupinové kurzy osobního a profesního rozvoje, které jsou určeny dlouhodobě nezaměstnaným, migrantům/kám a rodičům malých dětí.

Pomáhám také rozvíjet a prohlubovat poradenské dovednosti kariérovým poradcům a pedagogickým pracovníkům.

Pedagogickým pracovníkům poskytuji metodickou podporu při zavádění kariérového poradenství do škol. Společně s nimi hledám cesty, jak pro kariérové vzdělávání využít již toho, co na škole probíhá, a zároveň jak nové kariérové aktivity smysluplně začlenit do běžné výuky.

V kurzech a při poradenské práci ráda využívám netradiční aktivity a pomůcky, které účastníkům pomáhají objevovat nové souvislosti.


POUŽÍVÁM TYTO METODY:

Narativní přístup Zobrazit metodu
Kreativní karty s příběhy (Storytelling cards) Zobrazit metodu
Brainstorming Zobrazit metodu
Mentoring (Odborné vedení) Zobrazit metodu
Životní křivka Zobrazit metodu
Technika koučovacího rozhovoru Zobrazit metodu
Aktivní naslouchání Zobrazit metodu
Technika přerámování situace Zobrazit metodu
Mentoring v kariérovém poradenství Zobrazit metodu
Karty Světem hodnot Zobrazit metodu
Koučovací přístup v kariérovém poradenství Zobrazit metodu
SWOT analýza Zobrazit metodu
Koučování - Koučink Zobrazit metodu
Nejmenší možný krok Zobrazit metodu
Přerámování (práce s příběhem) Zobrazit metodu
Myšlenková mapa Zobrazit metodu
Vizualizace Zobrazit metodu
360 stupňová zpětná vazba Zobrazit metodu
Obrázkové karty Zobrazit metodu
Domácí úkol (zplnomocnění) Zobrazit metodu
Scénář budoucnosti (analýza) Zobrazit metodu
Otázka po zázraku Zobrazit metodu


SUPERVIZE:

jsem pod supervizí (odborně konzultuji svoji práci s certifikovanými experty), aktivně se podílím na intervizích (odborně konzultuji svoji práci s dalšími kolegy)


PRAVIDELNĚ SLEDUJI INFORMACE O TRZÍCH PRÁCE:

v ČR, v EU (celkově)


PROJEKTY, NA KTERÝCH JSEM SE V PRŮBĚHU SVÉ PRAXE PODÍLEL


Autorství metod

Domácí úkol (zplnomocnění) Zobrazit metodu
Hraní rolí (nácvik pohovoru) Zobrazit metodu
Malovaný životopis Zobrazit metodu
Obrázkové karty Zobrazit metodu


Autorství kazuistik

Rodič vracející se zpět na trh práce po RD (Marie, 37 let, 2 děti) Zobrazit kazuistiku

Kontaktní formulář

Vyplňte svoji validní emailovou adresu
Nevyplnili jste zprávu nebo dotaz pro poradce

Vaši zprávu jsme předali poradci.