Zpět

Metoda:
Obrázkové karty

Krátké představení metody

Nástroj z projektivních technik, který se úspěšně používá v časové tísni k úspoře času i u klientů s obavou z výtvarného ztvárnění. Otázkou navozující tuto techniku může být: „Vyberte si kartu, která vystihuje, jak se nyní cítíte v zaměstnání a následně druhou kartu, která znázorňuje, jak byste se chtěla cítit v novém zaměstnání“ Po výběru karet následuje neodmyslitelně explorační rozhovor – poradce se může doptávat buď obecně: „Co ještě ve Vás vyvolává tato karta, co ještě důležitého na ní je?“, resp. reverzně: „Co na té kartě chybí, co by tam ještě mohlo/mělo být?“ Volba konkrétních karet je na uvážení poradce, tj. je možné použít profesionální poradenské karty. V úvahu připadají rovněž bohatě ztvárněné karty např. ze společenské hry Dixit.

Metodu nám zaslal: Markéta Cudlínová Bc.