Zpět

Metoda:
Domácí úkol (zplnomocnění)

Krátké představení metody

Ukládání domácích úkolů bylo použito jako nástroj k zplnomocňování a získávání informací k strategickému rozhodování. Vychází z přístupů orientovaném na úkoly, který je aplikován do poradenského procesu, tedy neobsahuje veškeré jeho části. Jednotlivé cíle jsou reprezentovány potřebou klienta dosáhnout konkrétního dílčího výsledku. Tento nástroj je účelný využívat v situaci, kdy klient svůj cíl vnímá jako nedosažitelný, mimo jeho možnosti a schopnosti. Za pomoci zvládání dílčích cílů nabývá klient na sebevědomí a je zplnomocněn ke kvalifikovanému rozhodování ze dvou v zásadě pozitivních variant.

Metodu nám zaslal: Markéta Cudlínová Bc.