Zpět

Metoda:
Hraní rolí (nácvik pohovoru)

Krátké představení metody

Hraní rolí je prakticky orientovaná technika zaměřená na konkrétního klienta a rozvoj některých jeho schopností. Principem je navození skutečné situace s důrazem na reálnost prostředí a dalších podmínek. K nabývání zkušeností na straně klienta se osvědčilo obsazovat klienta jak do role personalisty (zaměstnavatele), tak i do pozice žadatele (zaměstnance). Z počátku technika umožňuje poradci, aby zaznamenal konkrétní problematické projevy klienta vhodné ke korekci. Při výměně rolí vzniká prostor pro poradce, aby problematické projevy nabídl klientovi ve vhodnější formě.

Metodu nám zaslal: Markéta Cudlínová Bc.