Zpět

Metoda:
Obrázkový kariérový test

Krátké představení metody

Technika vychází z Hollandovy typologie (RIASEC) a je určena především žákům druhého stupně. Vzhledem k možnosti využití jeho projektivního potenciálu je možné jej obezřetně použít u vyšší věkové kategorie. Obrázkový test obsahuje 114 karet různých povolání, vykazuje v mnoha směrech charakteristiky dotazníkové metody, ale současně překonává řadu omezení, která tuto diagnostickou metodu provázejí. Test slouží primárně k diagnostice a druhotně je pak určen pro obsah exploračního rozhovoru. Test je schopen poměrně stabilně diagnostikovat individuální profesní zaměření klienta a orientovat ho na skupinu velmi podobných povolání, která se nacházejí v příbuzné vertikální a horizontální profesní oblasti. Podstatou je jednak klienta zamířit na vyhovující povolání, ale rovněž definovat povolání, která v úvahu nepřipadají. Test tedy přispívá významně k sebepoznání klienta.

Metodu nám zaslal: Ing. Helena Košťálová