Foto Ing. Helena Košťálová

Ing. Helena Košťálová

přijímá nové klienty

Téma kariérového poradenství vidím v souvislostech, neopomíjím rovnováhu mezi osobním životem a prací. Navštěvují mě klienti ve věku od 9 do 60+ s rozmanitou životní zkušeností. Pracuji s mapováním potenciálu jednotlivců i týmů, zabývám se i rozvojem žáků a studentů. Velkou inspirací mi je narativní přístup, spolu se svými klienty objevuji příslib pozitivní změny v jejich unikátních příbězích. 

+420774454901

EKS, Bubenská 47, Praha 7

https://ekskurzy.cz/cs

 

Osobně, Online (videohovor), Email

Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Kraj Vysočina, Pardubický kraj, Ústecký kraj

 

čeština, angličtina

 

Sazba: 1000 CZK

převodem na účet, hotově

MOJE ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH SDRUŽENÍCH:

Expertní komora kariérového poradenství, z.s.


Trhy práce, o kterých sleduji aktuální informace:

v ČR, v EU (celkově)


JSEM DRŽITELEM OCENĚNÍ:

Národní cena kariérového poradenství ČR (pod Euroguidance ČR)


PŮSOBNOST A ZAMĚŘENÍ:

jsem kariérový poradce / kouč v neziskové organizaci,

České:
veřejná správa - příspěvkové organizace (př. domy dětí a mládeže, výzkumné ústavy ad.)
školy základní (zřízené kýmkoliv)
školy střední a vyšší odborné (zřízené kýmkoliv)
školy vysoké, univerzity (zřízené kýmkoliv)
neziskové organizace
firmy - malé a střední

Mezinárodní:
školy základní (zřízené kýmkoliv)
školy střední a vyšší odborné (zřízené kýmkoliv)
neziskové organizace


LEKTORUJI V TĚCHTO OBLASTECH KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ:

 Pracuji jako lektorka kurzů mapování kompetencí CH-Q (rozsah 40 hodin), stejně jako na krátkodobějších kurzech. V kuzrech využívám kreativní metody, jako např. techniky arteterapie, dramaterapie, práci s příběhy apod.


POUŽÍVÁM TYTO METODY:

Narativní přístup Zobrazit metodu
Životní mapy (mapy životního prostoru) Zobrazit metodu
Kreativní karty s příběhy (Storytelling cards) Zobrazit metodu
Hra „9 životů kočky“ Zobrazit metodu
Brainstorming Zobrazit metodu
Mentoring (Odborné vedení) Zobrazit metodu
Životní křivka Zobrazit metodu
Kariérové kotvy Zobrazit metodu
Technika behaviorálního pohovoru Zobrazit metodu
Technika koučovacího rozhovoru Zobrazit metodu


SUPERVIZE:

jsem supervizor (poskytuji odborné konzultace ostatním poradcům / koučům), jsem pod supervizí (odborně konzultuji svoji práci s certifikovanými experty), aktivně se podílím na intervizích (odborně konzultuji svoji práci s dalšími kolegy)


PRAVIDELNĚ SLEDUJI INFORMACE O TRZÍCH PRÁCE:

v ČR, v EU (celkově)


Autorství metod

Obrázkový kariérový test Zobrazit metodu
Scénář budoucnosti (analýza) Zobrazit metodu


Autorství kazuistik

Výběr VŠ (Eliška, 18 let, 3. ročník gymnázia) Zobrazit kazuistiku

Kontaktní formulář

Vyplňte svoji validní emailovou adresu
Nevyplnili jste zprávu nebo dotaz pro poradce

Vaši zprávu jsme předali poradci.