Zpět

Metoda:
Scénář budoucnosti (analýza)

Krátké představení metody

Technika vede ke strategickému rozhodování, tj. k učinění volby ze dvou až tří v zásadě pozitivních variant. V technice je klient povzbuzován, aby si jednotlivé varianty postupně odděleně představil v co největší podrobnosti. V rámci toho se pak u klienta dostávají do vědomí další pozitivní i negativní aspekty jednotlivých variant (délka, náročnost a obsah studia, nepopulární předměty, možnosti pracovního uplatnění, orientační platy, nutnost do zaměstnání dojíždět, množství a kvalita volného času atd.) a tím se vykreslují i preference klienta. Na závěr techniky by klient měl být schopen kvalifikovaně zvolit jednu variantu, tj. uvědomovat si její výhody i úskalí.

Metodu nám zaslal: Ing. Helena Košťálová