V 50+ jsem přišel o zaměstnání

Ohrožení či ztráta zaměstnání patří mezi náročné životní situace. Pokud se v této situaci octne člověk ve starším věku, je tato událost prožívána ještě obtížněji. Starší pracovníci, kteří jsou dnes jednou z ohrožených skupin na trhu práce, se s diskriminací na trhu práce reálně setkávají. Najít nové zaměstnání jim proto může trvat i několik měsíců. Žijeme v době, která preferuje hodnoty mládí a ne vždy dostatečně oceňuje přednosti staršího věku. Současně se věk odchodu do důchodu prodlužuje a zaměstnavatelé tak stojí před rozhodováním, zda potenciál starší věkové skupiny zaměstnanců využít či nikoli.

Foto V 50+ jsem přišel o zaměstnání

Jak si udržet pracovní schopnosti

Starším zaměstnancům jsou připisovány takové charakteristiky, jako větší únava, častější nemoci, fixace na zažitá pravidla, finanční náročnost (ve smyslu platových nároků), neochota přizpůsobit se a učit se, málo nadšení pro věc. Mezi pozitivní charakteristiky patří zkušenost, zodpovědnost, důvěryhodnost, věrnost zaměstnavateli. Pracovní schopnosti v tomto věku jsou však u každého různé a závisí na mnoha faktorech – např. na předchozí profesní dráze, zkušenostech, osobnosti či zdravotním stavu.

Pracovní schopnosti je tvořeny rovnováhou mezi osobními zdroji pracovníka (zdraví, vzdělání, znalosti, dovednosti, hodnoty, postoje a motivace) a pracovními požadavky, které jsou na něho kladeny (obsah práce, její náročnost a organizace, ale i nároky plynoucími z pracovního prostředí, kolektivu a způsobu řízení). Některé faktory můžeme ovlivnit více, jiné méně. Vzhledem k tomu, že v průběhu stárnutí se osobní zdroje pracovníka mění, a mění se i nároky práce, je motivace k hledání optimální pracovní schopnosti nutná po celý pracovní život. Pokud se pracovník ocitne bez práce nebo v ohrožení nezaměstnaností, potřebuje zejména ochotu k osobnímu rozvoji.

Ochota k osobnímu rozvoji

Životní změny přinášejí možnost zamyslet se, co je pro nás v životě důležité. Možná je právě teď dobrý čas realizovat něco ze svých přání a představ. Otázka je také, co nám dává energii ke změně, a co jsme ochotní pro to udělat. Již mnoho let se mluví o tom, že jednou z klíčových kompetencí vyžadovaných v dnešní době je flexibilita, která zahrnuje také schopnost učit se nové věci. I když má člověk řadu zkušeností z předchozích zaměstnání, vždy je možné pracovat na svém dalším růstu a rozvoji. Učení neprobíhá jen ve škole či na kurzech, ale i mnoha dalších neformálních činnostech, i když jde třeba jen o změnu pohledu či přenesení již získaných dovedností a zkušeností do jiné oblasti.

Schopnost zvládání změn

Všeobecně se soudí, že starší lidé jsou méně ochotní čelit změnám a také změna zaměstnání pro ně představuje větší riziko. V průběhu života každý z nás prošel mnoha změnami a našel způsob, jak je zvládnout. Je proto dobré zamyslet se nad tím, jaké jsou mé zkušenosti se změnou. Co nám v minulosti pomohlo zvládnout těžká období? Jaké vlastnosti a dovednosti využívám při řešení obtížných situací? Mohu něco z těchto zkušeností využít i ke zvládnutí současné náročné situace? Důležité je nevzdávat se, ale pokusit se řešit, co je v našich silách. K tomu, aby člověk provedl potřebné změny, může výrazně pomoci, pokud ví, co chce, ale také znalost způsobu, jak toho dosáhnout. Ujasnit si cíl, stanovit malé kroky, ale také umět se ocenit za jejich dosažení.

Je vhodné uvědomit si, že na řešení nezaměstnanosti nejste sami. Je proto důležité zapřemýšlet, jaká je Vaše sociální síť a nebát se požádat o pomoc. Doporučujeme podívat se, zda jsou v místě bydliště projekty zaměřené na cílovou skupinu 50plus, které mohou nabídnout podporu. Dále zjistit si, jaké možnosti pomoc nabízí Úřad práce a neziskové organizace.

Schopnost sebeprezentace a sebedůvěra

Způsob přípravy životopisu by měl odpovídat současným požadavkům. Při přípravě životopisu a motivačního dopisu je dobré se poradit či inspirovat v článcích na internetu – např. Jobs.cz. V životopisu není potřeba uvádět věk ani všechny pracovní zkušenosti, ale pouze ty, které se vztahují k požadovanému zaměstnání. Důležitá je spíše schopnost své zkušenosti doložit. Pokud nechcete, nemusíte u získaných diplomů, certifikátů a osvědčení uvádět datum jejich získání. U pracovního pohovoru se pak místo výčtu předchozích zaměstnání můžete zaměřit na to, co svému zaměstnavateli můžete díky svým znalostem a zkušenostem nabídnout.

Samozřejmě je žádoucí být si vědom svých kvalit a podle toho také na pracovním pohovoru se zaměstnavatelem působit. Sebedůvěra úzce souvisí se znalostí sebe sama, uvědoměním vlastních hodnot, potřeb a přání. Je potřeba ujasnit si, jaké jsou mé zkušenosti, které zaměstnavatel ocení, čím mohu nahradit dynamické požadavky trhu práce apod.

Pozitivní mysl

I v takto náročné situaci je možné prožívat mnoho dobrého. Je dokázáno, že subjektivní pocit štěstí, tzv. well-being, není závislý na úspěchu, ale na pocitu vnitřní spokojenosti a smysluplnosti. Mluví se také o souvislosti pocitu štěstí a společenské angažovanosti. Pokud se člověk rozhodne vzdělávat, věnovat dobrovolnické práci či zapojit se do sociálních aktivit v oblasti svých zájmů, může získat nové kontakty, pocit seberealizace a smysluplného naplnění svého života.

Někdy může pomoci inspirovat se příběhy starších osob, kterým se za pomoci kariérových poradců podařilo uplatnit se na trhu práce - viz níže.

Vybrané kazuistiky

50+ a změna kariéry (Marie, 52 let, SŠ)

Zobrazit detail

Nevíte si rady?

V našem katalogu najdete poradce,
kteří Vám pomohou i s Vaší životní situací.

Vstoupit do katalogu