Zpět

Kazuistika:
50+ a změna kariéry (Marie, 52 let, SŠ)

Foto 50+ a změna kariéry (Marie, 52 let, SŠ)

S čím, odkud účastník poradenství přišel, popis tématu (problému).

Paní Marii je 52 let. Má středoškolské vzdělání zakončené maturitou a pracuje jako účetní v nadnárodní společnosti SIEMENS již 12 let. Má slušný plat, dobré bezproblémové postavení ve firmě i rodinné (osobní) zázemí. Děti má již dospělé a žije s manželem v Praze. Je to paní velmi komunikativní, aktivní, dynamická se sklonem k přátelským vztahům a k činorodosti.

Paní Marie hned v úvodu našeho seznámení začala popisovat svoji současnou životní i profesní situaci (viz výše), ze které vyplývá, že v současné době se „cítí profesně vyhořelá“. Při bližším dialogu s paní Marií si Marie sama nadefinovala oblasti, se kterými by potřebovala pomoci, a to:

  1. zvýšit sebevědomí, že ještě není stará na nějaké další životní změny
  2. ukázat směr, kterým by se mohla znovu profesně vydat a nastartovat tak znovu její „životní energii“

Paní Marie měla zájem cca o 2 - 3 sezení během následujících tří měsíců. Na konci našich sezení by ráda měla jasno v tom, jak nastartovat svůj další profesní život - zda zůstat ve stávající práci nebo si hledat novou práci, popř. jak a kde.

Způsob práce s klientem.

Na našem prvním setkání - po úvodní specifikaci její zakázky a definování oblastí, ve kterých by potřebovala nasměrovat, jsme si začaly povídat o jejím životě formou otevřených otázek a vyprávění příběhů ze života (narativní přístup). Kromě jejich klíčových životních okamžiků, na kterých si uvědomila, co vše již ve svém životě zvládla a díky kterým svým silným stránkám, jsem se zaměřila na to, co ji v minulosti bavilo, čím se zabývala a co dělá ve svém volném čase nyní. Na závěr našeho I. setkání jsem klientku požádala, aby si z našeho dialogu vytvořila „mapu životního prostoru – životní mapu“, do které si zaznamená všechny klíčové skutečnosti, o kterých jsme si doposud povídaly. Zároveň jsme do mapy zanesly její životní zájmy - hobby, kterým aktivitám se věnuje a proč a kterým se nevěnuje a proč. Na závěr našeho I. setkání si paní Marie odnášela písemný materiál - svoji životní mapu. V ní mj. uviděla, co vše se ji v životě již podařilo a díky kterým jejich osobnostním silným stránkám.

Na našem druhém setkání jsme se v úvodu na přání paní Marie opět vrátily k její mapě životního prostoru a shrnuly jsme 3 volnočasové aktivity, kterým by se ráda věnovala i nyní a dosud se jim nevěnuje. Poté jsme se zaměřily na budoucnost – začala jsem pracovat s kreativními technikami zaměřené na její představy o blízké budoucnosti metodou „co kdyby?“. Využila jsem kreativních kartiček a situační hry „9 životů kočky“, kdy si paní Marie sama zamyslela nad tím, co by dělala, čím by se zabývala, kdyby nebyla ničím a nikým omezována. Poté jsme její představy začaly společně upřesňovat a „přenášet“ do současné její situace – hledaly jsme, který z jejich „9 snů“ by se dal realizovat nyní a který ne a proč.

Paní Marie na konci našeho II. setkání odcházela trochu zmatečná, protože si při naší práci a dialogu sama uvědomovala, jakých možností se dosud ve svém v životě vzdala, a že se vlastně při své práci a své rodině vůbec nevěnovala svým 2 velkým koníčkům – zpívání a rukodělné práci (tvorbě hadrových panenek a jiných hraček z látky). Loučily jsme se s tím, že na naší poslední hodině se vrátíme do přítomnosti a budeme se věnovat tomu, proč ji vlastně nebaví současná práce.

Naše 3. a poslední setkání začalo velmi překvapivě – paní Marie sama přišla s tím, že ve své dosavadní práci zůstane. Sdělila mi, že o našem setkání velmi dlouze přemýšlela a poté i diskutovala se svými dcerami a manželem. Uvědomila si, že ve své dosavadní práce je spojená a její nespokojenost pramenila z toho, že po odchodu svých dcer z domova ji najednou zbývalo spoustu volného času, který nedokázala naplnit.

S paní Maruškou jsme v naší poslední hodině pracovali na tom, jak zlepšit svůj postoj ke své dosavadní práci a jak skloubit její zájmy s prací účetní. Maruška z našeho posledního setkání odcházela s tím, že bude kontaktovat svého vedoucí a promluví s ním o možnostech drobné úpravy v její pracovní náplni, tak aby se mohla aktivovat – učit něco nového i ve své dosavadní práci účetní, např. že by se ráda podílela na tom, aby mohla aktivněji zaučovat nové kolegy v práci, ráda by také lektorovala semináře z oblasti účetnictví, popř. by prezentovala výsledky jejich účetní skupiny na širších setkání týmu.

V čem poradce klientovi radil (poradenství / předávání informací).

Tato sekce se týká tzv. „tvrdšího“ poradenství, které je postaveno na předávání informací. Může jít např. o informace o vhodných pracovních portálech, o situaci na trhu v daném regionu, informování o možnostech vzdělávání, rekvalifikace atp. Zde popisujete tu část, kde vystupujete více z pozice experta - mentora.

Vzhledem k definici problémy paní Marie (práce na soft skills) jsem při našich setkání paní Marii nepředávala žádné „hard“ informace.

Jaké dovednosti poradce klientovi předal, co se klient naučil, co se podařilo změnit.

Paní Marie během našich 3 kariérových sezení pozměnila svůj náhled na svoji současnou nespokojenost v práci a životní postoj ke své současné životní situaci. Zároveň si znovu uvědomila svoji profesní odbornost – hodnotu a ujasnila si profesní motivaci. To vše podpořilo její znovu nalezené sebevědomí při práci nad její „životní mapou“. Zároveň jsem ji ukázala cestu, jak si pomoci metody „životní mapa“ občas připomenout a analyzovat si svoji současnou životní situaci a jak vlastně pracovat „sama na sobě“.

Shrnutí, výsledek poradenského procesu, s čím klient odcházel.

Vhledem k definovaným cílům a osobnostnímu nastavení paní Marie jsme maximálně využívaly metodu dialogu, dále narativní přístup a kombinovaly jsme kreativní metody zaměřené na současnost x minulost x budoucnost.

Paní Maruška mě po několika měsících pozvala na svoji výstavku „hadrových panenek“, kterou uspořádala pro své nejbližší přátelé, kolegy z práce a sdělila mi, že se také zapojila do sborového zpěvu – komunity na Praze 13. Ve své práci je nyní maximálně spokojená – je zapojena do programu Siemens „pro odborníky 50+“ a zároveň ji umožnili uskutečnit vánoční a velikonoční výstavku svých výrobků na 2 firemních akcí Siemensu pro zaměstnance.

Kazuistiku nám zaslal: Ing. Zdena Hendrychová

Metody kariérového poradenství využité v rámci této kazuistiky

Narativní přístup

Zobrazit metodu

Životní mapy (mapy životního prostoru)

Zobrazit metodu

Kreativní karty s příběhy (Storytelling cards)

Zobrazit metodu

Hra „9 životů kočky“

Zobrazit metodu