Zpět

Kazuistika:
Rodič vracející se zpět na trh práce po RD (Markéta, 29 let)

Foto Rodič vracející se zpět na trh práce po RD (Markéta, 29 let)

S čím, odkud účastník poradenství přišel, popis tématu (problému).

Markéta, žena 29 let, dcera 2 roky, zaměstnaná jako Office koordinátorka v rodinné společnosti manžela, v současné době na RD.

Markéta vyhledala mou pomoc v situaci, kdy se zcela začala utápět v obavách o svůj další profesní život. Celý svůj pracovní život se věnovala práci v rodinné firmě (malé zdravotní středisko), které patří jejímu manželovi, který je lékař. Přestože její manžel je ve svém oboru velký odborník, neoplývá však praktickými dovednostmi a organizačními schopnostmi. Z tohoto důvodu zaměstnával Markétu na pozici Office koordinátorky, která zajišťovala veškerý chod společnosti včetně jednání se zdravotními pojišťovnami, nábor nových lékařů a pomocného personálu, zajištění veškeré administrativy a nákup zdravotních pomůcek. Tato práce Markétu původně hodně bavila, ale s příchodem dcery cítila, že potřebuje změnu. Měla pocit, že nedělá nic zcela dle sebe, nemůže využívat svou kreativitu a hlavně si společnou práci nosila s manželem i domů. Druhým motivem pro změnu byla nutnost kratšího pracovního úvazku, kterou však množství práce neumožňovalo. Markéta se ocitla v bludném kruhu negativních pocitů a myšlenek a nevěděla jak z toho ven. Rozhodla se tedy vyhledat pomoc odborníka.

Způsob práce s klientem.

Na prvním setkání jsem s klientkou důkladně rozebrala její současnou situaci. Markéta byla ve velmi špatném psychickém stavu a bylo patrné, že má v hlavě spoustu věcí, které musí ihned vyřešit. Jednalo se o dostavbu zahrady v novém domě, uspořádání vlastní svatby a vyřešení své situace ohledně práce. Po odhalení všech aktuálních zásadních úkolů jsme s klientkou sestavily časový harmonogram jednotlivých „velkých akcí“. Bylo patrné, že klientka má ještě spoustu času na organizace, ale sama sobě vytváří vnitřní stres. Toto rozvržení úkolů dle priorit pro ni bylo dobrým odrazovým můstkem. Postupně jsme se mohly věnovat samotnému tématu pracovní kariéry.

V rámci poradenského rozhovoru jsme s klientkou sestavili vizi o její ideální práci. Velkým překvapením pro klientku samotnou bylo, že její velkou touhou je být podnikatelkou. Doposud tuto myšlenku nosila jen v sobě a takřka to neřekla pořádně nahlas. Nyní si to však dovolila. Při popisu jejího záměru jsme obě byly překvapené, jak moc má svůj nápad už v myšlenkách rozpracovaný. Její touhou bylo vytvoření vlastního svatebního salonu s originálními svatebními šaty. Bylo patrné, že klientka by pro tento nápad i dýchala a proto jsme se později věnovali podrobnému sestavení business plánu.

Aby byl nápad realizovatelný, bylo však třeba ještě důkladně promyslet, jak dál naložit se svou stávající pozicí v rodinné firmě. Klientka cítila, že by ráda byla svému manželovi i nadále nápomocna. Nicméně nerada by dělala již „vše“, ale ráda by měla manažerskou pozici a zajišťovala plynulý chod. Pomocí koučování jsme s klientkou stanovily cíl a sestavily akční plán.

Cíl zněl: Vykonávat manažerskou a kontrolní činnost cca 10/hod týden v manželově firmě.

V plánu stálo např.:

- najmout recepční na plný úvazek a přesunout na ni většinu činností

- vymezit si časové úseky, kdy se budu věnovat manželově firmě

- držet si tu hranici a nenechat se vtáhnout zpět do koloběhu, …

Stanovením a dodržováním tohoto plánu se klientce otevřela konečně možnost začít se svým podnikání. Na dalších konzultacích jsme se s klientkou již intenzivně věnovaly rozmýšlení rozjezdu projektu a hlavně také další práci s časem, který je klientčinými nepřítelem.

V čem poradce klientovi radil (poradenství / předávání informací).

Jako poradkyně jsem cítila svou hlavní úlohu v usměrňování košatých myšlenek své klientky. Klientka velmi bojovala s otázkou času a určováním priorit. Zde jsem klientce představila metodu ABC určování priorit. V rámci práce s časem jsme společně také zpracovaly myšlenkou mapu, kde si klientka vypsala všechny své úkoly a povinnosti v rámci jednoho týdne a postupně jim přidělovala časové hodnoty dle toho, kolik si úkol vyžaduje a kolik mu ve skutečnosti dává. Zde si klientka, velice názorně uvědomila, že není v jejich silách, zvládnout všechny úkoly, které si stanovila. Aby vše zvládla v klidu a pořádně, den by musel mít 40 hodin. Toto v ní způsobovalo nemalý stres a bralo ji to energii racionálně uvažovat o své další kariérní budoucnosti.

Druhým mým posláním bylo dodat klientce odvahu učinit zásadní krok v životě a to je rozjezd vlastního podnikání. Zde bylo velmi důležité důkladně naplánovat přechod a jednotlivé kroky mezi firmou manžela a rozjezdem podnikání. Neméně důležité bylo pojmenování a přesné vydefinování své role ve firmě manžela.

Třetím důležitým faktorem byla pomoc se sestavením business plánu tak, aby byl reálný a důkladně promyšlený.

Jaké dovednosti poradce klientovi předal, co se klient naučil, co se podařilo změnit.

Klientka se naučila lépe pracovat s časem, určovat si priority a delegovat jednotlivé úkoly. Vzhledem ke své akční povaze a přemíře nových impulzů, které se u ní stále objevují, již ví, že je pro ni nutné občas vyhledat kouče a myšlenky si urovnat. Uvědomila si, že je to v pořádku a není to žádná ostuda. Je si vědoma, že v podnikání to bude ještě mockrát potřebovat. Klienta si stanovila jasné hranice, co ještě chce dávat manželově firmě. V neposlední řadě také Markéta sebrala veškerou svou odvahu a pustila se do rozjezdu vlastní firmy.

Shrnutí, výsledek poradenského procesu, s čím klient odcházel.

Markéta ukončila spolupráci ve fázi, kdy již měla spuštěno vlastní podnikání a začaly se jí objevovat první zakázky. Klientka působí podstatně klidnějším dojmem než na počátku našich setkání. Je patrné, že z ní spadl velký stres z obav o její profesní budoucnost. Dnes již klientka ví, že její obavy byly zbytečné. Dokonce i její manžel přijal její rozhodnutí omezit své působení ve firmě a věnovat se vlastnímu podnikání, zcela bez problémů. Ukázalo se, že situace má velmi pozitivní dopad na spokojenost celé rodiny. V tuto chvíli ještě Markétě podnikání nevynáší tolik, kolik by si představovala. Nicméně za sebou teprve první rok a je vidět, že si vede velmi dobře. Její podnikání má obrovský potenciál.

Kazuistiku nám zaslal: Ivana Šterbová,DiS

Metody kariérového poradenství využité v rámci této kazuistiky

Metoda ABC

Zobrazit metodu

Myšlenková mapa

Zobrazit metodu