Zpět

Kazuistika:
Změna kariéry (Tomáš, 28 let, VŠ)

S čím, odkud účastník poradenství přišel, popis tématu (problému).

Muž, VŠ vzdělání, 28 let, ženatý, syn (1 rok), 10 let praxe, pracuje ve středním managementu (2 podřízení) jako zaměstnanec v bance.

Primárním motivem klienta k vyhledání kariérní poradkyně byla touha po změně zaměstnání. Tomáš je velice ambiciózní, cílevědomý, inteligentní a schopný mladý muž. Ve stávajícím zaměstnání se cítil velmi nespokojen a frustrován. Neviděl zde již žádnou možnost posunu, a proto se rozhodl pro změnu. Jakmile se rozkřiklo, že dal výpověď a poslal pár životopisů, nabídky se začaly hrnout. Během 14 dní dostal 3 pracovní nabídky. Každá byla úplně jiná - jiný obor společnosti, jiná náplň práce nebo také velice rozdílné finanční ohodnocení. Každá měla spoustu pro a proti a všechny byly pro Tomáše zajímavé natolik, aby mu to nedalo spát, protože se nedokázal rozhodnout. Tomáš si uvědomil, že vlastně vůbec neví, co chce a kam směřuje. Jediné co ví je, že není v současném zaměstnání spokojen. Tomáš se dostal do bludného kruhu a situace ho donutila vyhledat pomoc odborníka. 

Způsob práce s klientem.

V domluveném termínu jsme se setkali, již na mě čekal a byl připravený včetně notebooku na stole, ve kterém měl poznámky. Ihned jsem ho upozornila, že by bylo lepší notebook schovat a nenechat se jím rušit. Poslechl mě a schoval ho. Jakoby se přede mnou objevil úplně jiný člověk. Člověk, který má duši, pocity, touhy, … Tuto zkušenost jsem později využila k předání zpětné vazby. Několikrát se mi později znovu objevila situace, kdy se klient „schovával“ za tvrdá data, přemíru práce, za svou „důležitost“, což mu velmi bralo jeho lidskost a přirozenost.

Tomáš nejprve podrobně vyprávěl o 3 pracovních nabídkách a polemizoval o jejich výhodách a nevýhodách. Po chvíli jsem ho však zarazila a obrátila jsem jeho pozornost do vzdálenější budoucnosti. Zeptala jsem se ho, o jaké práci vlastně sní, v jakém prostředí by chtěl pracovat, co by tam chtěl dělat, co by mu práce měla přinášet atd. Použila jsem techniku Pyramidy logických úrovní a postupně jsme společně vytvořili Tomášovu představu o budoucím pracovním uplatnění v horizontu cca za 5 let. Metoda pomohla Tomášovi otevřít oči a uvědomit si, kam vlastně dlouhodobě směřuje a čeho chce ve svém pracovním životě dosáhnout. Tomáš si uvědomil, že je pro něj důležité, aby měl v práci možnost profesního růstu. Rád by se stal manažerem nebo ve vzdálenější budoucnosti i například spolumajitelem nějaké firmy. Rovněž je pro Tomáše důležité, aby jeho práce souzněla s jeho základními hodnotami (poctivost, slušnost, úcta). Ráda by vydělával větší obnos peněz a zajistil tak dobře svou rodinu, ale ne za cenu porušení těchto etických hodnot. Když už měl Tomáš tuto představu, bylo pro něj daleko snazší odpovídat na otázky, zda ho jednotlivá pracovní nabídka posune na cestě za vysněným cílem. Postupně jsme rozebrali každou jednotlivou pracovní pozici a „zasadili“ ji do pyramidy s vysněnou prací. Nebyla to snadná práce, protože ne vždy dokázal Tomáš přesně odpovědět na to, co by ho asi na konkrétní pozici čekalo. Zde mu tedy objevily další otázky, které potřeboval zodpovědět od budoucího zaměstnavatele.

Klient volil mezi nabídkou ve státní instituci, která by pro něj byla velmi zajímavá finančně kvůli propracovanému proviznímu systému. Další možností bylo pokračování na podobné pozici v bance, která by mu dávala jistotu. Poslední možností byla mladá menší společnost působící v oblastí financí. Klient pomocí zasazení do pyramidy získal prostor pro získání potřebných informací od společností, aby mohl učinit správné rozhodnutí. Po dvou setkáních pak již věděl, že inklinuje k jedné konkrétní pracovní pozici a nejspíše se pro ni rozhodne.

První nabídku nakonec vyhodnotil jako neetickou a nemorální což neodpovídá jeho základním životním hodnotám. Vysoké finanční ohodnocení mu za to nestojí. Druhá nabídka pro něj nebyla dostatečně zajímavá a nevedla by k jeho profesnímu cíli. Rozhodl se pro třetí nabídku. Prostředí malé firmy, která plánuje dynamický růst, mu dává možnost profesního růstu a možnost ovlivnit budoucnost firmy. Firma je v souladu s jeho životními hodnotami a věří, že tato zkušenost povede k jeho profesnímu cíli.

V čem poradce klientovi radil (poradenství / předávání informací).

Podstatným momentem bylo pro klienta uvědomit si a stanovit si svůj profesní cíl. Svůj cíl si klient také konkretizoval pomoci metody SMARTER. Pomohla jsem klientovi tento cíl stanovit včetně připomenutí jeho základních životních hodnot. Dalším důležitým momentem bylo sepsání dosud nezodpovězených otázek k jednotlivým pracovním nabídkám. Zodpovězení těchto otázek pomohlo klientovi k řádnému rozhodnutí. Má role jako poradkyně pomohla klientovi rozhodnout se, která z možností je, pro něj nejlepší. V rozhodování mu také byly nápomocny mé praktické zkušenosti z pracovního trhu, které jsem mu předala. Intenzita spolupráce s klientem byla 5 setkání á 90 minut ve 14 denních intervalech.

Jaké dovednosti poradce klientovi předal, co se klient naučil, co se podařilo změnit.

Během konzultací ohledně práce se u klienta objevila ještě další témata, které potřeboval řešit a která jej velmi brzdily i po pracovní stránce. Stěžoval si na nedostatek kamarádů, úcty od kolegů a na špatný vztah se svou sestrou, který je pro něj v tuto chvíli velmi palčivý. Zde jsme společně pomocí koučování pojmenovali, že očekává respekt od druhých lidí (který se mu nedostává) a stejně tak by i on měl respektovat odlišnost druhých lidí. Klient si také pojmenoval, že mívá problémy s komunikací, která pramení v rodině a přenáší se i do pracovní oblasti. Uvědomil si, že na této oblasti musí také zapracovat, protože by jej to jinak velmi brzdilo v jeho profesním cíli.

Protože byl klient velmi otevřen zpětné vazbě, doporučila jsem mu online dotazník 360 stupňové zpětné vazby od společnosti TCC. Společně jsme dotazník rozposlali mezi jeho současné kolegy a nadřízené, ale také na bývalé kolegy a známé. Klient tak získal anonymní, ale velice cennou zpětnou vazbu. Opět se mu potvrdilo, že je nutné pracovat s respektem, více naslouchat druhým lidem a dát prostor i pro jejich vyjádření. Klient si uvědomil, že bez této vlastnosti by nikdy nemohl být dobrým manažerem.

Na další schůzce si klient stanovil jako první cíl: Jednou týdně své sestře poděkovat za to, co dělá pro babičku a ujistit, že si toho váží. Když jsme se s Tomášem sešli znovu, s úsměvem na rtech mi sdělil, že se mu to podařilo říci naprosto nenuceně a bylo vidět, že to je přesně to, co jeho sestře scházelo. A dokonce se mu to jako bumerang vrátilo zpět a respekt a uznání dostal i on sám. Klient začal tuto praktiku pravidelně uplatňovat a ve většině případů se setkává s velmi pozitivními reakcemi. Tento malý úspěch je však pouze začátek na jeho cestě ke zlepšení vztahu se sestrou. Věří však, že právě zde pramení onen problém s respektem, který se odráží i na pracovním poli.

Shrnutí, výsledek poradenského procesu, s čím klient odcházel.

S klientem jsem ukončila spolupráci v době, kdy byl ještě ve výpovědní lhůtě. Od té doby mám od něj zprávy, že již nastoupil do nového zaměstnání a je velmi spokojen. Velmi se zlepšila jeho situace s respektem a komunikací, ačkoliv přiznává, že ne vždy je to růžové. Nicméně cítí, že když se objeví problém v komunikaci, dokáže si jej pojmenovat a se situací pracovat. Klient odešel vybaven celou řadou nových poznání a nástrojů, které je schopen kdykoliv pohotově použít.

Kazuistiku nám zaslal: Ivana Šterbová,DiS

Metody kariérového poradenství využité v rámci této kazuistiky

Koučování - Koučink

Zobrazit metodu

Pyramida logických úrovní

Zobrazit metodu

360 stupňová zpětná vazba

Zobrazit metodu