Chci změnit kariéru

Práce v minulosti představovala velkou míru jistoty a stability. Mnoho lidí spojilo svou kariéru s jedním zaměstnavatelem, stálost a loajalita se oceňovala. Dnes je tomu jinak. Pojem zaměstnanost nahradil pojem zaměstnatelnost. Lidé dnes v průběhu svého života běžně i vícekrát změní svého zaměstnavatele, někdy i obor působení. Důvodů ke změně může být více, například potřeba sladit práci a rodinu či rozhodnutí mít více volného času, obava ze ztráty zaměstnání či nespokojenost se současnou situací. Je mnoho důvodů, které nás mohou přimět jít dál. Pakliže se v podobné situaci ocitáte i vy, zde najdete užitečné tipy a náměty k zamyšlení.

Foto Chci změnit kariéru

Svět práce se mění stále rychleji

Změnilo se pojetí kariéry i požadavky, které jsou na nás kladeny. Kariérový postup byl dříve vnímaný převážně vertikálně, tj. směrem od řadového zaměstnance k vedoucímu. V dnešní době je kariérový rozvoj vnímán také horizontálně, směrem k rozšiřování kompetencí, schopnosti zastávání různých rolí a větší samostatnosti. To vyžaduje schopnost učit se a přenášet své znalosti, dovednosti a zkušenosti z jedné oblasti do jiné. Ve větší míře se také přesouvá odpovědnost za průběh kariéry a jeho schopnost obstát na trhu práce na jednotlivce.

Současná doba od nás vyžaduje také schopnost vyhledávat informace o neustále se měnícím trhu práce. Vznikají nové profese a s nimi nové požadavky na profesní rozvoj. Zvyšuje se poptávka po kvalifikovaných zaměstnancích, především z oblasti informačních technologií. Současně je možné zaznamenat i zvýšenou poptávku po řemeslnících. Stále častěji lidé přemýšlejí o ekologických aspektech práce.

Co tedy dělat, pokud se rozhodnete pro změnu kariéry?

 1. Nespěchejte

  Přirozenou reakcí na nespokojenost je něco změnit. Pokud jde o změnu kariéry, stojí za to si dát chvíli času. Příliš uspěchaná změna nemusí přinést žádoucí výsledek, opakovaný neúspěch přináší zklamání a špatnou náladu. Nejprve se zamyslete nad důvodem vlastní nespokojenosti. V něm totiž člověk může najít to důležité – co by mělo být jinak. Často jde o hodnoty, které si v běžném životě ani neuvědomujeme. Je možné, že stačí něco změnit na Vaší stávající práci (např. přenastavit rozdělení úkolů s kolegy, změnit formu úvazku, nebo přejít na jiné oddělení) a není třeba hledat jinou.

 2. S pátráním po nové práci začněte u sebe

  Dovolte si zasnít se a představit si tu nejlepší možnou budoucnost, která respektuje Vaše dovednosti. Ujasněte si, jaké jsou Vaše kvality, tj. nejen co umíte, znáte a už jste dělali, ale zamyslete se také nad tím, co Vás těší, co si pro sebe přejete, co rádi děláte. Podívejte se do své minulosti – co jste dokázal/-a, na co můžete být hrdý/hrdá, jak u vás probíhala změna, kam vaše cesta směřuje? Ptejte se druhých, mohou vám o vás mnohé povědět. Vhodné je také vypracovat si svůj profil na portálu jobs.cz či LinkedIn a zpracovat si své portfolio - více informací zde.

 3. Rozhlédněte se kolem sebe.

  Zkuste popřemýšlet o tom, jak změnu uskutečnit. Jak vypadá situace na trhu práce ve Vašem regionu? Hledejte informace i na místech, kde byste odpověď nečekali. Rozhlížejte se při cestě po ulici, procházejte vaše oblíbené webové stránky, ptejte se přátel. Zamyslete se nad tím, kdo ve vašem okolí Vám může pomoci. Můžete najít nějaké osoby, které jsou vám vzorem? Oslovte je, požádejte o schůzku. Můžete si dovolit účast v dalším vzdělávání či absolvování stáže?

 4. Buďte aktivní

  Jak postupovat při hledání nové práce? Není jedna rada – každému z nás se ale v minulosti něco podařilo a osvědčilo. Našli jste práci přes inzerát? Zabírá Váš životopis, osobní kontakt nebo jste práci opakovaně našli pomocí známých či s pomocí sociálních sítí? Nebo Vás jedna práce vedla k dalším příležitostem? Dělejte to, co funguje. Aktivně vyhledávejte příležitosti. Můžete se rozhlédnout po inzerátech na internetu, můžete se ale porozhlédnout i po zaměstnavatelích a aktivně je oslovit. Můžete se obrátit na pracovní agenturu. V neposlední řadě můžete využít Úřad práce.

Další vzdělávání a rekvalifikace

Pokud potřebujete rozšířit svou profesní orientaci, uvažujte o možnosti dalšího vzdělávání. Na internetu najdete celou řadu vzdělávacích kurzů, např. na portále Edumenu https://www.edumenu.cz. Doporučujeme také návštěvu Úřadu práce a zjištění možností rekvalifikace. V pracovní náplni pracovníků ÚP je poskytování poradenství všem dospělým osobám, nejen nezaměstnaným.

Nezaměstnanost jako součást kariéry

Pokud se rozhodnete odejít ze zaměstnání a ještě nemáte nic jisté, připravte se na to – finančně i psychicky. Udělejte z období nezaměstnanosti součást vaší kariéry. Toto období je možné využít různým způsobem, ať už dalším vzdělávání, rozmýšlením o novém směru apod. Můžete se vydat na Úřad práce jako zájemce o zaměstnání a můžete využít nabídky poradenství či rekvalifikací. Pomoc najdete i v programech neziskových organizací či u soukromého kariérového poradce viz katalog poradců. Nebojte se říct si o pomoc.

Legislativní souvislosti

Jste-li zaměstnaní a přemýšlíte o změně zaměstnavatele, prostudujte si Zákoník práce. Najdete v něm důležité informace o Vašich právech a povinnostech vůči Vašemu současnému zaměstnavateli, ale i o formách pracovních úvazků, souběhů zaměstnání apod. Důležité informace naleznete na internetu, můžete se též obrátit na poradnu MPSV či odborovou organizaci. Pokud jste ve výpovědní lhůtě či máte pracovní smlouvu na dobu určitou, máte právo na neplacené, případně placené volno.

Co je portfolio?

Zaměstnavatelé kladou menší důraz na formálně získané diplomy a osvědčení, více je zajímá, co zájemce o zaměstnání dovede, jaké má zkušenosti. Cení se nejen pracovní zkušenosti, ale také zkušenosti z volnočasových a dalších aktivit. Důležité je ovšem umět tyto zkušenosti propojit s pracovním životem.

Portfolio slouží k utřídění informací o našich zkušenostech, znalostech a dovednostech. V dnešní době je důležité umět nejen srozumitelně formulovat své kompetence, ale také tyto kompetence zdokumentovat a předložit důkazy. Na internetu můžete najít mnoho užitečných informací k tématu mapování kompetencí. Můžete využít některý z kurzů, které Vás tímto procesem provedou, či využít služeb kariérových poradců.

Vybrané kazuistiky

Změna kariéry (Alena, 30 let, VŠ)

Zobrazit detail

Změna kariéry, nespokojenost v zaměstnání (Zdenka, 39 let)

Zobrazit detail

Změna kariéry (Tomáš, 28 let, VŠ)

Zobrazit detail

Nevíte si rady?

V našem katalogu najdete poradce,
kteří Vám pomohou i s Vaší životní situací.

Vstoupit do katalogu